Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Hizmet

Tanrı’ya olan hizmete adandığımızda Tanrı’ya yücelik getiririz; kafamız onun için çalışır, dilimiz ona yalvarır ve ellerimiz onun üyelerini rahatlatır. Mesih için gelen yıldızbilimciler onun önünde eğilmekle kalmadılar, aynı zamanda ona altın ve mür sundular. Matta 2:2: Dolayısıyla biz de sadece onun önünde eğilmekle kalmamalı, Tanrı’ya tapınmalıyız ve altın değerindeki itaatkarlık armağanlarımızı yanımızda getirmeliyiz. Hizmeti bırakmadığımızda Tanrı’yı yüceltiriz, bir düşmana karşı müjdenin pankartı altında savaştığımızda, Davut’un Kral Saul’a söylediği gibi, “Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!” demeliyiz. 1.Samuel 17:32. İyi bir Hristiyan güneş gibidir, sadece ısı vermekle kalmaz, aynı zamanda dünyanın etrafında döner. Böylelikle, Tanrı’yı yücelten kişinin sevgisi sadece Tanrı’nın sevgisiyle ısıtılmakla kalmaz, o aynı zamanda Tanrı’nın etrafında da döner; itaat alanında dinamik bir şekilde hareket eder.
Thomas Watson

Temelde bir hizmetin başlangıcında, önder kendini alçaltmalı ve çok şey yapmaya çalışmamalı. İyi bir pastör iyi bir dinleyicidir, sabırlı, ölçülü bir sorgulayıcıdır ve kilise kurma girişiminin başında eğer yumuşak ve nazik bir öğreniciyseniz her şeyin ne kadar iyi gittiğine şaşırırsınız. Tehlike, önder belki bilmeden çok şey yapmaya ve olmaya çalıştığında gelir. Kaçınılmaz olarak önderin yapmaya çalıştığı şey hizmete sahip olduğunu kanıtlamaktır. Bu şekilde bir yaklaşım insanları korkutur ve beden bedene karşılık verir ve devamında çatışmalar gelir. Bence Hristiyan önderin bedeni hala o kadar güçlüdür ki Tanrı’nın işini bilinçsizce gururla mahvedebileceğimize dair sağlıklı bir korkuya her birimizin ihtiyacı var.
C. John Miller

Hristiyan hizmet her zaman bir takım çalışmasıdır. Asla tek başımıza hizmet etmeye niyetlenmemeliyiz. Mesih’in bedeni içerisinde birbirimize ihtiyacımız var.
Dr. Steven J. Lawson

Doğal içgüdü sayesinde insan zihninde Tanrı’ya dair bir farkındalık elbette vardır çünkü Tanrı’nın kendisi herkese kendi hakkında bir fikir vermiştir öyle ki hiç kimse masum olduğunu iddia edemesin. O sık sık bu farkındalığı yeniler ve bazen arttırır öyle ki onun yaratan olduğunu bilen her insan ona tapınmadığında veya yaşamını ona hizmet etmeye vermediğinde kendi vicdanında mahkum edilsin.
John Calvin

Azizler Tanrı’ya hizmetle yükümlü olsalar da ona özgürce hizmet ederler. İstekli bir ruh (Mezmurlar 51:12) diye adlandırılan Tanrı’nın Ruhu onları itaatkarlıkta özgür kılar ve neşelendirir. Ruh onları hazzın doruklarına taşır; görevi bir ayrıcalık yapar; bunu yapmaya zorlamaz, buna doğru çeker. Yüreği sevgiyle genişletir ve onu sevinçle doldurur. Tanrı’ya hizmet kusursuz özgürlüktür.
Thomas Watson

Birbirine sevgiyle hizmet etmek ne manaya gelir? Pratikte başkalarını başarılı yapmak için çalışmak manasına gelir.

 

Bir pastör koyunlarını sever ve onlar için ölmeyi ister. Bu bazen onları gitmeye hazır olmadıkları veya gitmeyi istemedikleri yerlere götürmeyi istiyor olması manasına gelir. Hristiyan önderin rolü zayıflığa rağmen ileri gitmeyi ve başkalarını da zayıflıklarına rağmen ileri gitmeye teşvik etmeyi istemektir.

 

Önderlik kimliği, önemi ve gücü kanıtlamanın bir yolu değil baş hizmetkar olmaktır. Önderler otoriteyle önderlik etmelidir fakat amaçları her zaman Mesih’in ve diğerlerinin bir hizmetkarı olmaktır.
C. John Miller