Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

YARGI KÜRSÜSÜ

Tanrı Tüm İnsanlığı Yargılayacaktır.

Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

Matta 25:41

Son yargının gerçekleşeceği, Yeni Antlaşma’nın lütuf aracılığıyla sahip olduğumuz kurtuluş mesajının içine oturduğu çerçeveyi oluşturur. Pavlus, yargının kesin olduğu gerçeğini Atinalı düşünürlere vurguladı (Elçilerin İşleri 17:30-31). Ve Müjde’yi özellikle detaylıca yorumladığı Yeni Antlaşma mektubu olan Romalılar’da ayrıntılı olarak açıkladı (Romalılar 2:5-16). Pavlus bu mektubunda “Tanrı’nın adil yargısının açıklanacağı gazap gününden” ve “gelecek gazaptan” bizi İsa Mesih’in kurtardığını ilan eder (1.Selanikliler 1:10; Romalılar 2:5; krş. Romalılar 5:9; Efesliler 5:6; Koloseliler 3:6; Yuhanna 3:36, Vahiy 6:17; 19:15). Kutsal Yazılar boyunca sıkça karşımıza çıkan Tanrı’nın öfkesi, hiddeti ve kızgınlığı yargıyla ilgili kavramlardır. Bahsettiğimiz bu kavramlar her zaman Kutsal Yaratıcı’nın günahı etkin bir şekilde yargılamasını işaret eder. Tıpkı gazabı’nın bu dünyada günahı yargıladığı gibi. İsa Mesih’in aracı egemenliğinin Babası adına yargıçlık ederek tamamlanması sonucunda tüm insanların yargılanacağı mesajı Yeni Antlaşma boyunca görülen bir temadır (Matta 13:40-43; 25:41-46; Yuhanna 5:22-30; Elçilerin İşleri 10:42; 2 Korintliler 5:10; 2 Timoteos 4:1; İbraniler 9:27; 10:25-31; 12:23; 2 Petrus 3:7; Yahuda 6-7; Vahiy 20:11-15). Mesih geri geldiğinde ve tarihin akışı sona erdiğinde, çağlar boyunca yaşayan tüm insanlar yargılanmak üzere dirilecektir. Herkes, Mesih’in yargı kürsüsü önünde duracaktır. Bu olayı hayal etmek elbette imkansızdır çünkü insanın hayal gücü egemen bir Tanrı’nın neler yapabileceğini anlayacak kapasite de değildir.

Yargı günü herkes kendi adına Tanrı’ya hesap verecektir. Bunun sonucunda Tanrı, Mesih aracılığıyla “herkese yaptıklarının karşılığını verecektir” (Romalılar 2:6; krş. Mezmur 62:12; Matta 16:27; 2.Korintliler 5:10; Vahiy 22:12). Yeniden doğuşa sahip olan ve Mesih’in kulları olarak doğruluğu sevmeyi ve kutsal cennetin yüceliğini arzulamayı öğrenen imanlılar tanınacaklar ve Mesih’in onlar adına sunduğu kefaret ve erdemler sayesinde aradıkları ödüllere kavuşacaklardır. Geriye kalan insanlar ise seçtikleri tanrısız yaşam şekline uygun bir kadere mahkûm olacaklar. Onları bekleyen bu kaderin sebebi kendi suçlarıdır (Romalılar 2:6-11). Tanrı’nın isteğini ne kadar bildikleri, suçlarının yargılanması için ölçü olacaktır (Matta 11:20-24; Luka 11:42-48; Romalılar 2:12).

Gerçekleşecek olan bu yargı, Tanrı’nın adaletini ortaya koyacaktır ve en sonunda O’nun haklı olduğunu ilan edecektir. Tanrı’nın “bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdiği” ve bu günahkâr dünyada kötülüğün yayılmasına izin verdiği gerçeğine baktığımızda, Tanrı’nın adaletinden veya adaletinin egemen oluşundan kuşku duyulması şaşırtıcı değildir. Ancak Tanrı’nın adil yargısı O’nun yüceliğini gösterir ve Son Yargı gerçekleştiği zaman, Tanrı’nın doğruluğu umursamaktan vazgeçtiğine dair olan kuşkular ortadan kalkacaktır (Mezmur 50:16-21; Vahiy 6:10; 16:5-7; 19:1-5).

Mesih’e ait olduğunu iddia edenlerin durumuna baktığımızda, bu kişilerin sözleri ve eylemleri gözden geçirilecektir (Matta 12:36-37). Mesih’e ait olduklarını söyledikleri iddiaları dürüst ve yenilenmiş bir yüreğin ürünü mü (Matta 12:33) yoksa sadece ikiyüzlü dincilikten ileri gelen papağan çığlığı mı (Matta 7:21-23) olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıkarılacaktır. Yani herkes gerçekte olduğu şey neyse ona göre Tanrı’dan karşılığını alacaktır. İmanlı olduklarını iddia etmelerine rağmen yeni bir yaşam sürmekten ve günahtan uzak durmayanlar. Tanrı’yla başkalarına sevgi dolu bir şekilde hizmet ederek kendisini belli etmeyen kişiler yeni yaşama sahip olmadan kaybolacaktır (Matta 18:23-25; 25:34-46; Yakup 2:14-26).

Düşmüş melekler (yani cinler) son günde yargılanacaklardır (Matta 8:29; Yahuda 6). Kutsal Yazılar’da hangi role sahip olacakları tam olarak açıklanmasa da, kutsallar bu yargılama sürecine dahil olacaktır (1.Korintliler 6: 3). Gelecek olan yargının farkında olmak her zaman şu an tövbe etmemiz için bir çağrıdır. Sadece tövbekârlar, yargı zamanına hazır olacaktır.

Bu makale, J.I. Packer’ın Teoloji’ye Giriş Kitabının basitleştirerek okuma kolaylığı için düzenlenmiştir. Metinin orijinalini bu linkten bulabilirsiniz.