Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

UYAN, GİYİN, YÜRÜ

Romalılar 13:8-14’te birbirimizi sevmek ve bu dünyada benliğin isteğine uymadan, Mesih’te yaşamak bağlamında bir pasaj var.

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa’yı yerine getirmiş olur. “Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir. Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih’i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
Romalılar 13:8-14

Ayetler bizim değişmemiz gerektiğimiz konusunda mesajlar veriyor, içsel bir değişimi işaret ediyor: Sevgide temellenen bir değişimdir. Peki bu nasıl olabilir?

Birincisi, uyanmamız gerekiyor (Uykudan uyanma saati gelmiştir). Pasaj, bir uykuda olduğumuzu söylüyor. Ancak gecenin ilerlediğini açıklıyor. Bir anlamda şimdiki çağın, her bir günün İsa’nın gelişine bir adım daha yakın olduğumuzu hatırlatıyor. Öyleki karanlığın işlerinden uyanmamız gerektiğini açıklıyor.

John Piper, “Karanlıkta yaşamak demek, bir kişinin Tanrı’ya karşı olan arzularla kontrol edilmesi yerine,
dünyasal arzularla kontrol edilmesi demektir.” diyor.

İkincisi ise üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Bu iki aşamalı bir iştir (Karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım… İsa Mesih’i kuşanın.). Uyanınca ne yapıyorsunuz, önce üzerinizdekileri çıkartıyorsunuz. Karanlıkta yaptığımız tüm kötü işleri, derhal üzerimizden atıyoruz. Karanlık bir çağdayız ve biz de bu karanlığın bir parçası olmamalıyız. Gizlide yapılmış, saklanmış, açıklanmayan her kötü iş karanlığın işidir. Bunları üzerimizden sıyırıp atıyoruz ve Mesih’i giyiniyoruz, ışığın silahlarını kuşanıyoruz.

Üçüncü olarak ise yaşamımıza başlıyoruz (Saygın bir yaşam sürelim). Yaşantımızı saygın ve pak bir şekilde düzenlememiz, yaşamamız gerekiyor. Böylece Mesih’in sevgisi ile yoğurulmuş ve O’nun sevgisini gösteren bireyler olabilelim. Mesih’in sizde yaşamasına izin verirseniz eminim ki bu gerçekleşecektir.

O zaman uyanıyoruz, karanlığın kötü işlerini üzerimizden atıyoruz, Mesih’i giyinip ışığın silahlarını kuşanıyoruz ve yaşamaya başlıyoruz. Amin.