Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Teşvik

Ruh’un yardımı olmasaydı insanlar kendi günahlarını gördüklerinde dua etmezlerdi. Ruh olmasaydı merhamet konusunda tamamen ümitsiz bir şekilde Kayin ve Yahuda’yla birlikte Tanrı’dan kaçarlardı. Bir kişi günahının ve Tanrı’nın lanetinin farkına gerçekten vardığında onu dua etmeye ikna etmek zordur çünkü yüreği ona, ‘Boş ver!’ Biz kendi tasarılarımızı sürdüreceğiz (Yeremya 2:25; 18:12) der. O kadar rezil, acınası ve lanet bir yaratığım ki asla saygıyı hak etmiyorum! Şimdi Ruh gelir, içinize yerleşir, Tanrı’ya gitmeniz için sizi teşvik eder, yüreğe biraz merhamet hissi vererek yüzünüzü Tanrı’ya çevirmenize yardımcı olur ve bu nedenle ona ‘Yardımcı’ (Yuhanna 14:26) denir.
John Bunyan

Birbirine sevgiyle hizmet etmek ne manaya gelir? Pratikte başkalarını başarılı yapmak için çalışmak manasına gelir.

 

Bir pastör koyunlarını sever ve onlar için ölmeyi ister. Bu bazen onları gitmeye hazır olmadıkları veya gitmeyi istemedikleri yerlere götürmeyi istiyor olması manasına gelir. Hristiyan önderin rolü zayıflığa rağmen ileri gitmeyi ve başkalarını da zayıflıklarına rağmen ileri gitmeye teşvik etmeyi istemektir.

 

Önderlik kimliği, önemi ve gücü kanıtlamanın bir yolu değil baş hizmetkar olmaktır. Önderler otoriteyle önderlik etmelidir fakat amaçları her zaman Mesih’in ve diğerlerinin bir hizmetkarı olmaktır.
C. John Miller

Seni ayrıca tanıklığını bir iki sayfaya yazman konusunda teşvik etmek isterim. Ve sadece “İsa’ya yüreğini açtığını” yazma, müjdenin kalbini ve Mesih’in kanının nasıl dünyanın günahı için döküldüğünü ve bunun kişisel olarak seni nasıl ilgilendirdiğini azar azar açıkla. Tanrı’nın kutsal olduğu ve Gazabına maruz kaldığın gerçeğini belirt. İçerisinde kaybolduğun günahı belirle. Yüceliği için Tanrı’nın seni nasıl kurtardığını ve yaşamını değiştirdiğini açıkla.

 

Bu seni geliştirecek ve teşvik edecek ve hem kişisel tanıklığını hem de müjdenin hakikatini başkalarıyla paylaşman için seni hazırlayacak.
C. J. Mahaney