Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Ruh

Birçok Hristiyan, iş Ruh’ta dua etme konusuna gelince kendisini yetersiz hisseder; halbuki Ruh’un varlığı dualarımızın harika bir şekilde yeterli olmasını sağlar.
Tim Chester

Ettiğimiz her duanın kusurları vardır ama Ruh aracılığıyla her dua Tanrı’nın isteği uyarınca edilen bir dua halini alır.
Tim Chester

Ruh’un yönetiminde dua etmek insan doğamızın arzularını yenmek demektir.
Tim Chester

Tanrı’nın Ruhu, Tanrı’nın halkının hayatlarında, Tanrı’nın sözü aracılığıyla çalışır.
James Edwin Orr

Ruh, yüreğimizin lütufla dolup taşmasına neden olur, benliğin hem köküne hem de dallarına karşı koyan ürünü üretir. Pavlus, Galatyalılar 5:19-23’te “benliğin işleriyle (ürünüyle)” “Ruh’un ürününü” karşılaştırır. Bir kimsede Ruh’un ürünü gelişirse aynı anda benlik gelişemez. Neden böyledir bu? Pavlus, “benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular” (Galatyalılar 5:17), bu nedenle ikisi aynı kimsede aynı derecede bulunmaz yanıtını verir. Titus 3:5’te dendiği gibi, Kutsal Ruh’un bu yenilemesi günahı öldürmenin başlıca yollarından biridir. Ruh gelişmemize ve lütufla dolmamıza neden olur, bunlar benliğin ve içimizdeki günah kalıntısının işlerine ters düşer, onları yok eder.
John Owen

Mesih olmadan ahlaklılık da ahlaksızlık kadar ruhu lanetler.
Dustin Benge