Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Pastör

Temelde bir hizmetin başlangıcında, önder kendini alçaltmalı ve çok şey yapmaya çalışmamalı. İyi bir pastör iyi bir dinleyicidir, sabırlı, ölçülü bir sorgulayıcıdır ve kilise kurma girişiminin başında eğer yumuşak ve nazik bir öğreniciyseniz her şeyin ne kadar iyi gittiğine şaşırırsınız. Tehlike, önder belki bilmeden çok şey yapmaya ve olmaya çalıştığında gelir. Kaçınılmaz olarak önderin yapmaya çalıştığı şey hizmete sahip olduğunu kanıtlamaktır. Bu şekilde bir yaklaşım insanları korkutur ve beden bedene karşılık verir ve devamında çatışmalar gelir. Bence Hristiyan önderin bedeni hala o kadar güçlüdür ki Tanrı’nın işini bilinçsizce gururla mahvedebileceğimize dair sağlıklı bir korkuya her birimizin ihtiyacı var.
C. John Miller

Pastör çobanlık edilen bir önderdir. Koyunlarını sever ve onlar için ölmeye razıdır. Bu, bazen hazır olmadıkları veya gitmek istemedikleri bir yere gitmek üzere onlara önderlik etmeyi istediği manasına gelir. Onları sevdiği için, karşı koymalarına ve şikayetlerine tahammül etmeyi ister fakat onların inatçılıklarının kendisini yönlendirmesine izin vermez. Onların bilgeliğinden öğrenmek ister ama onlardan bilgelik alıp kendisininkiyle birleştirirek ilerler.
C. John Miller