Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

MESİH’TEKİ KİMLİĞİMİZ

Günlük rutinimin bir parçası olan tüm kişisel kimlik numaralarımı, şifrelerimi, kullanıcı adlarımı, kimlik kartlarımı ve benzerlerini hatırlamak yoruyor. İnternette herhangi bir iş yapmak, evime girmek, faturaları ödemek, e-postaya erişmek veya spor salonuma girmek için ya çok sayıda tuşa basıyorum ya da çeşitli kimlik kartlarımdan birini gösteriyorum. Bu ufak rahatsızlıklara rağmen “gizli tokalaşmaların” olmadığı, kimlik kartlarının ve özel kişisel kimlik numaralarının gerekli olmadığı arkadaşların ve ailelerin evleri ve kilise gibi hala birkaç yerin olduğunu bilmek beni rahatlatıyor. Bu yerlerde, bir arkadaş ya da aile üyesi olarak statüm her bir paydaşlığa girmeme izin veren şey.

İnananların Tanrı ile paydaşlığa girebilmeleri için Oğlu İsa’nın çarmıhta acı çekip ölmesi gerekiyordu. Son nefesini verip Ruh’unu teslim ettiğinde “tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü” (Matta 27:51). Matta ve Markos’da bahsedilen bu perde muhtemelen Kutsal Yeri, En Kutsal Olan Yerden ayıran iç perdeydi (Mısırdan Çıkış 26:31). Kefaret Gününde, sadece kahinin En Kutsal Yere girmesine izin verilirdi. Burada İsrail’in günahlarının kefareti için bağışlanma kapağının üzerine ve önüne bir boğanın ve keçinin kanını serperdi (Levililer 16:14-15). Bununla birlikte perde ortadan iki yırtıldığında Tanrı’ya erişim artık sadece başkahin için değil tüm inananlar için oldu.

İsa Mesih’e güvenenler günahlarından yalnızca İsa’nın kanıyla temizlenir. Sadece bu da değil, Mesih’in kusursuz yaşamının faydaları inananlara aktarılır. Sonuç olarak Tanrı’nın oğulları statüsüne sahip oluruz (Galatyalılar 4:5). Biz Hristiyanlar için “Baba’ya tüm erişime sahip Tanrı’nın oğulları” olarak tanımlayan kimlik kartları olmadığını biliyorum fakat eğer onlara sahip olsaydık bazıları için iyi bir hatırlatma olabilirdi.

Tanrı’nın tahtına dua ve tapınmayla yaklaşmak muazzam bir berekettir. Ancak çoğu zaman temizlenmenin bizim yaptığımız bir şeyden değil Mesih’ten geldiğini unutuyoruz. Mesih’in bize karşı olan bitmek bilmeyen sevgisi kendi yaşamından vazgeçmek anlamına geliyordu, böylece sonsuz bir ayrılığı değil, O’nun ebedi paydaşlığını deneyimleyecektik. Bir dahaki sefer şifre girdiğinizde veya kimlik kartlarınızı gösterdiğinizde, size verilen armağanı düşünün, Baba Tanrı’ya, her şeyin hükümdarına olan tam bir erişimi.

Kevin Struyk

İlk kez Tabletalk Dergisinde yayınlanan makalenin ingilizce versiyonunu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

https://www.ligonier.org/learn/articles/our-identity-christ/