Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

KUTSAL RUH’UN YAPTIĞI İŞLE KUTSALLAMADAKİ GAYRETİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Buna bir cümleyle cevap vermemin en iyi yolu Filipililer 2:12-13’e bakmak olurdu. Burada Pavlus Hristiyanları kurtuluşlarını sonuca götürmek için gayret etmeye çağırıyor ki bu da kurtuluşlarını kazanmaya çalışmakla değil, Tanrı’nın çoktan yaptığı kurtuluş işini sonuca götürmek için gayret etmekle gerçekleşecektir.

Şöyle diyor, “Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır.”

Dolayısıyla İsa Mesih’e güvendiğimizde ve bunu yerine getirmesi için Kutsal Ruh’un yardımını aradığımızda, Tanrı’nın bize sözü aracılığıyla verdiği sorumlulukların tümünü yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bütünleşmiş bir ilişki var.

Fakat asla, “Bunu Kutsal Ruh yaptı”, “ Bunu ben yaptım” diyebileceğimiz bir durumda değiliz çünkü yaptığımız her şey daima içimizde çalışan Kutsal Ruh’un meyvesidir.

What is the relationship between the Holy Spirit’s work and our effort in sanctification?(https://www.ligonier.org/learn/qas/what-is-the-relationship-between-the-holy-spirits-work-and-our-effort-in-sanctification/) Sinclair Ferguson, Ligonier Ministries (https://www.ligonier.org/). Used by permission.