Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap’a uygun insanlar olarak yaşayın. Kutsal Kitap’a uygun insanlar olarak yaşarsanız, insanların sizi sevmesini beklemeyin. Bazıları sizden nefret edecekler. Sizden gerçekten nefret edecekler. Onları azarlamasanız bile sizden nefret edecekler. Tekrar söylüyorum, Hristiyan olmayı sadece Hristiyan müzik dinleyip Kutsal Kitap okumak olduğunu sanmayın. Hristiyan olmak bazı doktrinleri kabul etmekten veya tanıklık etmekten daha büyük bir şeydir. Hristiyan olmak, hayatınızın her alanını Kutsal Yazılara dayandırarak yaşamaktır!
Paul Washer

Kutsal Kitap, Tanrı’nın vaazıdır.
J.I. Packer

Kutsal Kitap’ın her metninden, Mesih’e giden bir yol vardır.
Charles Spurgeon

İnsanlar Tanrı’nın mutlak yetkisini bir tartışma konusu olarak ele alıyorlar, fakat bu Kutsal Yazılar’da bir tapınma unsurudur.
J.I. Packer

Ya Rab, gökler senin yüceliğini ilan eder, her yıldızda bilgeliğin parlar, ancak gözlerimiz Söz’üne dönünce adını çok daha belirgin görürüz.
Isaac Watts

Müjde’nin vaaz edilmesi insanlara, Mesih’in Kutsal Yazılar uyarınca öldüğünü anlatmamızı gerektirir. Bu, Kutsal Yazılar’daki en güçlü açıklamalardan biridir; müjdenin doğru bir şekilde vaaz edilmesi ile birlikte insan yüreği üzerinde yarattığı etki katlanarak çoğalmakta ve gerçekler gözler önüne serilerek, sonuçlarının insanlar tarafından öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, insanlara Mesih’in ölümünün kesin sonuçları ile doğasını anlatabilmek için Kutsal Yazılar’ın üzerinde durup buna emek vermemiz gerekir. Mesih sadece bizim günahlarımız için ölmekle kalmamış, aynı zamanda Tanrı’nın karakterinden ötürü de ölmüştür; çünkü Tanrı adildir, adaletinin gereklilikleri yerine gelmeden ne kötü olanı aklayabilir, ne de onu affedebilir. Mesih yalnız ölmekle kalmadı halkının günahlarını da üstlendi, Tanrı’nın gazabına maruz kaldı ve kanını akıttı. Çektiği acılar aracılığı ile Tanrı’nın adaleti tesis edildi ve böylece Tanrı’nın gazabı yatıştı, öyle ki, bu sayede Tanrı kendisine iman edenlere karşı adil olabilsin ve onları aklayabilsin.
Paul Washer

Birçok kişi Kutsal Yazı konusunda şaşırtıcı derecede bilgisiz, sonuçta hakiki dinden yoksun. Sansasyonel merak artıyor. Binlerce insan yeni bir ses, yeni bir öğreti duymak için toplanıyor, duyduğu doğru mu, diye düşünmüyor. Birçok kişi kalabalıkları, ağlamayı ve coşkuların aralıksız uyanmasını önemsiyor. Vaiz “akıllı” ve “hevesli” oldukça, yüzlercesi bunun doğru olması gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor.

 

İman ikrarında bulunan Hristiyanlar’ın kişisel kutsallığının büyük ölçüde artması, yüreğimin arzusu ve her gün ettiğim dua. Kutsallığını ilerletmeye gayret eden herkesin Kutsal Yazı’nın öğrettiklerine sıkıca sarılacağına ve farklı öğretiler arasında dikkatle ayrım yapacağına güveniyorum; Rab, işe yaramaz sözler değil, değerli sözler söylersen, benim sözcüm olursun” (Yeremya 15:19) diyor.
John Charles Ryle D. D.

İhtiyaç duyduğunda dinlen ama çalışırken çok çalış. Dinlenme zamanında Kutsal Yazılar’ı düşünerek enerjini topla ama çalıştığın zamanlarda Mesih için ateşli ol!
C. John Miller

Ne yapmamız gerek? Yapmamız gereken şey ilişkilerimizi korumaktır. Her gün Rab’be adadığımız zamanı korumalıyız. Dua, Kutsal Kitap okumak ve Hristiyan paydaşlığı hayati önem taşır. Ailemizi öncelik haline getirmeliyiz. İlişkiler, en önemli kaynağımızı, yani zamanımızı ister. Zamanımızı korumak zorundayız. Zamanımızı, bizler için en önemli olan şeylere harcamalıyız ve bunlar da Tanrı, ailemiz ve arkadaşlarımızdır.

 

“Tüm bunlara ayıracak zamanım var mı bilmiyorum” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak arka bahçenizde bir altın rezervi bulsanız, kazı yapacak zamanı bulurdunuz. Hatta orada hiçbir altın kalmayana dek, muhtemelen dinlenmezdiniz bile. Ama gerçek altın, sevdiklerimizle harcayabileceğimiz o geçip giden ve geri gelmeyecek olan zamandır. Eğer Rab’le ve sevdiklerimizle zaman geçirmenin değerini anlayabilseydik, zamanımızı sonunda yok olup gidecek olan altını kazmakla harcamazdık.
Jeffrey D. Johnson

Teolojimizi ne hissettiğimize değil Tanrı’nın Sözü’ne bakarak belirlemeliyiz.
R. C. Sproul

Reformasyonumun başlangıcından bu yana Tanrı’dan bana rüya, görüm veya melek değil, Sözü’nü, Kutsal Yazılar’ı doğru bir şekilde anlayış sağlamasını istedim; öyle ki, Rab’bin Sözü’ne sahip olduğum sürece O’nun yolunda yürüdüğümü ve herhangi bir hataya veya yanılgıya düşmeyeceğimi bilirim.
Martin Luther

İman çeşitleri nelerdir?

  1. İlahi otoriteden dolayı Söz’de açığa çıkan gerçeklere inanmaya TARİHSEL veya DOGMATİK iman denir.
  2. Bir süre dayanan ve sonrasında ortadan kaybolan imana GEÇİCİ iman denir. “Kök salamadığı için ancak bir süre dayanır.” Geçici iman geceleyin Yunus’a gelen keneotu gibidir, ertesi gün şafak sökerken kurur.
  3. Müjde’nin onayı için mucizeler yapan, elçilere bağışlanan imana MUCİZEVİ iman denir. Yahuda bu imana sahipti; o, şeytanları kovdu ama şeytanın kendisine sürüldü.
  4. “Tanrı’nın içerisinde çalıştığı iman”a AKLAYAN iman denir ve bu yalnızca seçilmişlerin boynuna takılan bir mücevherdir. Koloseliler 2:12

Thomas Watson

Birçok kitabı ziyaret edin ama Kutsal Kitap’ın içinde yaşayın.
Charles Spurgeon

Kutsal Yazılar’ı dikkatle okuduğumuzda Kutsal Yazılar’ın bizi okuduğunu biliriz.
Burk Parsons

Kutsal Yazılar evimizden gelen mektuplardır.
Augustin

Söz’e ve vaade göre ise ona dua diyebiliriz. Ruh, duada da Söz aracılığıyla yönlendirmelidir. ‘Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim’ (1.Korintliler 14:15). Ama Söz yoksa zihin de dahil olmaz. Çünkü eğer Rab’bin sözünü reddettilerse, ‘Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?’ (Yeremya 8:9)

John Bunyan

Kutsal Kitap yazarlarının her birinin farklı farklı tarzları olması, bazılarının iddia ettiği gibi, esinlenmeye karşı bir şey kanıtlamaz. Yeşaya Yeremya gibi yazmaz ve Pavlus Yuhanna gibi yazmaz. Bu kusursuz bir şekilde doğrudur ama bu adamların işleri bir parça da olsa daha az eşitlikte esinlenmiş değildir. Denizlerdeki suların farklı tonlarda rengi vardır. Bazı yerlerde mavi, başka yerlerde yeşil görülür. Ve bu fark gördüğümüz kısmın derinliğinden veya sığlığından veya deniz tabanının doğasından kaynaklanır. Her durumda su aynı tuzlu sudur. Bir insanın soluğu çaldığı enstrümanın karakterine göre farklı sesler çıkarabilir. Flütün, gaydanın ve trompetin her birinin kendine has bir notası vardır. Ama yine de her durumda notaları üfleyen soluk birdir ve aynıdır. Göklerde gördüğümüz gezegenlerin ışıkları oldukça çeşitlidir. Mars, Satürn ve Jüpiter’in her birinin kendi rengi vardır. Ama yine de biliriz ki her gezegenin yansıttığı güneş ışığı her durumda birdir ve aynıdır. Aynı şekilde Eski ve Yeni Antlaşma kitaplarının hepsi esinlenilmiş gerçeklerdir ama yine de bu gerçeklerin görünüşü Kutsal Ruh’un içerisinde çalıştığı akla göre değişir. Yazarların el yazısı ve tarzı yeterince farklılık gösterir öyle ki her birinin ayrı bir bireysel varlığa sahip olduğu kanıtlansın ama tümünü yazdıran ve yönlendiren İlahi Rehber her zaman birdir. Tümü esinlenmedir. Her bölüm, ayet ve sözcük Tanrı’dandır.
J. C. Ryle