Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

KURTULMUŞ OLUP OLMADIĞIMI NASIL BİLEBİLİRİM?

“Yaşam Sözü’yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, O’nu gördük ve O’na tanıklık ediyoruz. Baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba’yla ve Oğlu İsa Mesih’ledir. Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur. O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.”

1. Yuhanna 1:1-7

Kurtulmuş olduğunuzu bilirsiniz çünkü kurtuluş yaşamınızda ortaya çıkmaya başlar. Yeni ve farklı şeyler arzu edersiniz. Bir düşman olarak gördüğünüz, sizi rahatsız eden Tanrı’nın yasası sizin bir dostunuz olur ve o yasaya uymak istersiniz. Mesih’i hayal kırıklığına uğratmak yerine, O’nu memnun etmek istersiniz. Bunların hepsi çok basit şeylerdir. Rab İsa’yı seven insanları sevmeye başlarsınız.

Bunlar 1.Yuhanna’da bahsedilen türde şeylerdir. 1.Yuhanna’ya geri dönüp Mesih’le olan ilişkimizi, günahla olan yeni ilişkimizi (öyle ki artık günahı sevmeyiz, aksine ondan nefret ederiz) ve Tanrı’nın halkıyla olan yeni ilişkimizi görmek iyi bir alıştırma olur. Tanrı’nın halkını sevip onlarla birlikte olmayı istemeye başlarız.

How do I know if I am saved? (https://www.ligonier.org/learn/qas/how-do-i-know-if-i-am-saved/), Ligonier Ministries (https://www.ligonier.org). Used by permission.