Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Korku

Tanrı’nın dünyasında Tanrı’nın isteğinden başka bir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilmek tanrısız olanı korkutabilir, fakat kutsalları dengede tutar.
J.I. Packer

Sevginin zincirleri, korkunun zincirlerinden güçlüdür.
William Gurnall

Mesih, doğru Hristiyan’dan küçük bir çocuk gibi söz ederek bu duyarlılığa işaret etmektedir. (Matta 10:42 ve 18:3, Yuhanna 13:33) Küçük çocuk tehdit eden bir şeyle karşılaşınca kendi gücüne güvenmez, annesiyle babasına koşar. Hristiyan da ruhsal düşmanlarla savaşırken kendine güvenmez, Mesih’e koşar. Küçük çocuk yalnızken ya da evinden uzaktayken karanlığın kuşku uyandıran tehlikesini kolayca hisseder. Hristiyan da önündeki yolu net olarak göremeyince ruhsal tehlikeleri fark eder ve canından endişe eder; yalnız ve Tanrı’dan uzak kalmaktan korkar. Küçük çocuk büyüklerinden korktuğunu kolayca hisseder, öfkelerinden korkar, tehditleri karşısında titrer. Hristiyan da Tanrı’yı gücendirmekten korkar, O’nun terbiye etmesi karşısında titrer.

 

Bütün bunlarda Hristiyan küçük çocuğa benzer. En boylu poslu ve güçlü kutsal kimse, ruhsal meselelerde en küçük ve en duyarlı çocuktur.
Jonathan Edwards

Kesin umut çok arzu edilir.

 

Güvencenin bundan daha çok istenmesini dilerim. Çok sayıda inançlı kuşku duyarak yaşıyor, kuşku duyarak ölüyor ve bir tür sis içinde cennete gidiyor:

 

Kesinlik arzu edilmelidir, çünkü canımıza anında rahatlık ve esenlik verir. Bu yaşamda aile ilişkileri, para ya da iş gibi konularda belirsizlik zihinsel ve bedensel sağlığımızı mahvedebilir. Ruhsal konularda belirsizlik canımızın sağlığını mahvedebilir. Güvence, sevilen birileri öldüğünde inançlıyı destekleyecektir; güç durumlarda bile Tanrı’yı övmeyi, Mesih uğruna acı çekildiğinde sevinmeyi mümkün kılar. Güvence, Petrus’un öldürülme olasılığından bir gece önce derin uyumasına imkan verdi. (Elçilerin İşleri 12) Güvence büyük korkuyu yok eder; ölmek üzere olan inançlıya ‘barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı’nın bize sağladığı bir konut… sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır’ (2. Korintliler 5:1) deme fırsatı verir.
John Charles Ryle D. D.