Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

KORKMAYIN

“Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.”

Yeşaya 41:10

Yeşaya zamanında Tanrı halkı her çeşit sorunla yüz yüze geldi. Politik kargaşa ve belirsizlik, etik konulardaki çöküş, liderlikteki başarısızlık, toplum yapısının bozulması vesaire gibi konularla liste uzamaktadır. Buna ek olarak, insanların ahlaki bozukluğu sürgüne neden olup Tanrı’nın yargısını getirecekti.

Dolayısıyla Tanrı halkına sorulacak olan soru şu olmalı, bu durumların ışığında nasıl yaşamalıyız? Yaşadığımız bu zamanda Tanrı hakkında ne düşünmeliyiz?

Yeşaya’nın özellikle teselli konularını ele alan bu bölümlerinde şu sözlere rastlıyoruz. ‘Korkma ve yılma’. Evet aslında buna davet ediliyoruz. Ve burada Tanrı halkının bunu yaparken kendinden neden emin olması gerektiğine dair beş sebep çıkartabiliriz.

1. Tanrı, halkıyla birliktedir

Bu, Aden bahçesinden, Buluşma Çadırı ve Tapınak’a; beden alışından, Ruh’un armağanına; ta yeni gök ve yeni yeryüzüne dek Tanrı’nın çalışma prensibi olmuştur ve olacaktır. Tanrı daima halkıyla birliktedir. Dolayısıyla korkmayın.

2. Tanrı, halkının Tanrı’sıdır

Tanrı kendi adını halkının geleceğine bağlamıştır. O bizim Tanrı’mız ve biz de onun halkıyız. Onun adını dünyada taşırız. Dolayısıyla korkmayın.

3. Tanrı, halkını güçlendirmek için kendini adamıştır

İlk iki sebep resmin tamamını görmemiz içindir. Bunlar tarihin ve sonsuzluğun geniş dönemecini ele alır. Sıradaki üç sebep samimi ve detaylıdır. Tanrı, halkını güçlendirmeye kendini adamıştır. Her dakika, her saat, her gün. Pavlus kendi döneminde, Ruh aracılığıyla iç varlığımızı güçlendirmesi için Tanrı’ya dua etmiştir.

4. Tanrı, halkına yardım etmek için kendini adamıştır

Yardım ve kurtuluş birbirine bağlıdır. Tanrı birçok şekilde bize yardım eder ve bizi kurtarır. Günlük hayatta hepimiz küçük kurtuluşlar yaşıyoruz ve bunlar son günde tamamlanacak olan İsa Mesih’teki büyük kurtuluşa işaret ederler. Sıkıntının ortasında yardım isteyin.

5. Tanrı, halkına destek olmak için kendini adamıştır

Ve günün sonunda, bazen sadece dayanabilmeyi umut ediyoruz. Sadece düşmemek ve pes etmemek için dayanabilmek. Ve gücümüzün son damlasında olsak bile ve kendi başımıza devam edemesek de, Tanrı, zafer kazanan sağ eliyle bize destek olacaktır. Eğer kurtuluşumuzu kaybedebilseydik, kaybederdik ama bunu yapamayız çünkü Tanrı bizi koruyacaktır.

Dolayısıyla, her şeye rağmen, korkmayın ve yılmayın!

Philip Moore