Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Kanaatkarlık

Ateş yandığında onu nasıl söndürürsünüz? Aleve benzin dökerek veya içine daha fazla odun atarak değil aksine yakıtı ondan uzaklaştırarak. İştah zenginliğin peşine düştüğünde kişi nasıl tatmin olabilir? Arzuladığı şeye sahip olarak değil onu tutuşturan şeyi ondan uzaklaştırarak—arzularını azaltarak. Kanaatkar kişi yeteri kadarına sahip olmuştur. Ateşi veya ödemi olan biri susar, onu nasıl tatmin edersiniz? Ona susuzluğunu daha da alevlendiren sıvı şeyler vererek değil buna neden olan şeyi ondan uzaklaştırarak ve bu şekilde hastalığı tedavi ederek. Bir kişinin kanaatkar olmasının yolu onun mal varlığını arttırmaktan değil onun yüreğini alçaltmaktan geçer.
Thomas Watson

Yaşamımızda ilk sırayı ne alıyor? Tanrı mı, para mı? İkisine birden hizmet edemeyiz. İsa bize şöyle öğretmiştir: “Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar (yaşam ihtiyaçları) da verilecektir. İsa parayı seven adamın, “göklerde hazineler biriktirmek” yerine “dünyada hazine biriktirdiğini” öğretmiştir. İsa şöyle eklemiştir: “Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacatır. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‘Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.'”
Dr. Gene A. Getz

Aziz Pavlus az miktarda dünyasal şeyle yetinmeyi bilse de lütfun azıyla yetinmedi: “ileri doğru uzanarak Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıya doğru koşuyordu.” (Filipililer 3. 13, 14) Gerçek Hristiyan bir mucizedir; o en kanaatkar kişi olduğu gibi aynı zamanda kolay tatmin olmaz; bir lokma ekmekle ve bir yudum suyla tatmin olsa da lütuf konusunda asla tatmin olmaz; daha fazlasını ister; duası şudur, “Rab, Mesih’e daha fazla benzeyeyim, Mesih’le daha fazla paydaşlık edeyim”, o, ruhunda Mesih’in suretinin canlı bir şekilde resmedilmesinden memnun olur. Gerçek lütuf her zaman ilerler; saçtıkları ışıktan dolayı azizlere lamba ve yıldız denildiği gibi büyüdükleri için de onlara doğruluk ağacı denir: gerçekten de yaşam ağacı gibidirler, bir sürü meyve verirler.
Thomas Watson

Beğeniyi düzenle. Nesnelerin fiyatını gerçek değerlerinden yukarı arttıran şey beğenidir. Bir lalenin değeri beş sterlinken diğerinin belki de bir şilin etmemesinin nedeni nedir? Beğeni fiyatı arttırmıştır; aradaki fark gerçekten ziyade hayalidir; dolayısıyla, yüzlükler yerine binliklere sahip olmak daha iyidir demenin nedeni insanların onu böyle beğenmesidir; eğer daha düşük bir koşulu beğenseydik, ona daha az ilgi duysaydık, hesabımız daha düşük olsaydı daha yeterli bir nitelikte olurdu. Kayadan çıkan kaynak suyu altın kadehte gelmiş gibi hoş bir tat verir; nesneler onları beğendiğimiz gibidirler.
Thomas Watson