Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

İtaat

Tanrı’yı sevmeyi öğrenene dek komşularımı sevmeyi öğrenemem; ve O’na itaat etmeyi öğrenene kadar O’nu sevmeyi öğrenemem.
C.S. Lewis

Her kim yaşamındaki sorun yaratan şehveti tamamıyla ve kabul edilebilir bir şekilde öldürmek isterse, Tanrı’nın onu çağırdığı bütün görevlere aynı derecede gayretle itaat etmeye dikkat etmelidir. Her günahkar arzunun, görevin her savsaklamanın Tanrı için bir külfet olduğunu da bilsin. Yürek, her alanda itaat etme zorunluluğunu ihmal etmeye hazır olduğu sürece, imanın işini tam yapmasına izin vermeyen güçsüz bir can vardır. Böyle güçsüz durumdaki canın günahı öldürme işinde başarı ummaya hakkı yoktur.
John Owen

Ne hissediyor olursak olalım, Tanrı’ya itaat etme konusunda kararlı olmalıyız. Sorumlu olmak, durum ne olursa olsun sadık olmak demektir. Kendimizi ruhsal hissetmediğimiz zamanlarda da dua etmeliyiz. (1.Selanikliler 5:17) Tanrı sanki bizi terk etmiş gibi hissetsek bile, O’na güvenmeliyiz. Eşlerimiz nefret dolu olduklarında bile, onları sevmeliyiz.

 

Kötü olanı yapmanın asla haklı bir tarafı yoktur. Biri bize düşmanca yaklaştığında bunu Tanrı’ya itaatsizlik için bir bahane olarak kullanamayız. Düşmanlarımızı sevmeye ve bizleri haince kullananlar için dua etmeye çağrıldık. (Matta 5:44) Yanlış dolu olan bir dünyada doğru olanı yapmaya çağrıldık.

 

Eğer duygularımız, bencilliğimizden ötürü bize egemen oluyorsa, özgür olabilmek için günahlı tutkularımıza itaat etmekten kaçınmamız gerekir.
Jeffrey D. Johnson

Tanrı’ya olan hizmete adandığımızda Tanrı’ya yücelik getiririz; kafamız onun için çalışır, dilimiz ona yalvarır ve ellerimiz onun üyelerini rahatlatır. Mesih için gelen yıldızbilimciler onun önünde eğilmekle kalmadılar, aynı zamanda ona altın ve mür sundular. Matta 2:2: Dolayısıyla biz de sadece onun önünde eğilmekle kalmamalı, Tanrı’ya tapınmalıyız ve altın değerindeki itaatkarlık armağanlarımızı yanımızda getirmeliyiz. Hizmeti bırakmadığımızda Tanrı’yı yüceltiriz, bir düşmana karşı müjdenin pankartı altında savaştığımızda, Davut’un Kral Saul’a söylediği gibi, “Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!” demeliyiz. 1.Samuel 17:32. İyi bir Hristiyan güneş gibidir, sadece ısı vermekle kalmaz, aynı zamanda dünyanın etrafında döner. Böylelikle, Tanrı’yı yücelten kişinin sevgisi sadece Tanrı’nın sevgisiyle ısıtılmakla kalmaz, o aynı zamanda Tanrı’nın etrafında da döner; itaat alanında dinamik bir şekilde hareket eder.
Thomas Watson

Yakup kitabı üzerine yaptığı yorumda Peter Davids şöyle der:

 

Kişinin Kutsal Yazı bilgisi ne kadar fazla veya hafızası ne kadar muhteşem olursa olsun eğer sahip oldukları bundan ibaretse kendini kandırır. Gerçek bilgi, uygulamaya girişmektir ve sonuçta önemli olan Söz’e olan itaattir.
C. J. Mahaney