Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

IŞIK

Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!
Matta 5:14-16

Kutsal Kitap’ta “ışık”, birçok anlamda kullanılmıştır: Gerçek, iyilik, kurtuluş, yaşam, esenlik, sevinç, antlaşma, adalet ve doğruluk gibi… Ayrıca günümüzde de ışıkla ilgili semboller fazlaca kullanılmaktadır (Lamba, mum, fener, güneş vs.). Bu semboller, dürüstlük, transparanlık, paklık gibi kavramları da işaret edebilir.

Okuduğumuz ayetin bağlamında ise ışık, yaptığımız iyi işlerle ilgilidir. Kutsal Kitap bizleri iyi işler yapmaya çağırmaktadır. Ancak bunun amacı diğer dinlerde olduğu gibi kurtuluşumuzu kazanabilmek değil, yaşayışımızı ve işlerimizi gören insanların Baba’yı yüceltebilmeleri için aracılık etmek olduğu anlatılır.

Ayrıca pasaj bizlere bir Hristiyan’ın yaşamının göz önünde, açık bir şekilde olması gerektiğini işaret eder. Öyleyse eğer ışıksak, parlamamız gerekir. Hristiyan’ın bir keşiş hayatı sürememesi, ancak diğer insanlara bereket olacak şekilde yaşaması önemlidir.

Bununla beraber insanlık tarihi değil, Hristiyanlık tarihinde de maalesef karanlık dönemlerle mevcuttur. 31 Ekim günü, Hristiyanlık tarihindeki önemli adımlardan birinin atıldığı bir günün yıl dönümüydü. Martin Luther, kilisenin Kutsal Kitap temelli ve Tanrı merkezli olabilmesi için büyük bir adım attı ve kilisenin karanlığına son verebilmesi için önemli maddelerin olduğu bir belgeyi Wittenberg’de bir katedralin kapısına çaktı. Belki de bugün onun atmış olduğu bu adım sayesinde Türkiye’de müjdeyi duyuran, dünyaya ışık olmaya çalışan kiliseler var.

Kardeşler, bizim için bugünkü duam, “Işığımız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerimizi görerek göklerdeki Babamız’ı yüceltsinler”…

Işık konusu ile ilgili göz atabilmeniz için bazı ayetler:

  • Mezmurlar 43:3
  • Yeşaya 5:20
  • Mezmurlar 27:1
  • Yeşaya 49:6
  • Mezmurlar 36:9
  • Eyüp 33:28-30
  • Yeşaya 45:7
  • Mezmurlar 97:11
  • Yeşaya 42:6