Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

İnanç Bildirgesi

Tamamlanmış Nikeno Konstantinopolis İnanç Bildirgesi, kısaca İznik İnanç Bildirgesi şöyledir:

 

Tek Tanrı’ya inanıyoruz; O,
Baba’dır, Her şeye gücü yetendir,
Yeri ve göğü belirleyendir,
Görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısıdır.
Tek Rab’be, İsa Mesih’e inanıyoruz; O,
Tanrı’nın tek Oğlu’dur,
Ezelde Baba’da olandır,
Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işıktır,
Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı’dır,
Doğmuştur, yaratılmamıştır,
Baba’yla aynı Özdendir,
Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı.
Biz insanlar için ve kurtuluşumuz için
Göklerden geldi;
Kutsal Ruh’un gücüyle
Bakire Meryem’den vücut buldu
Ve insan olundu.
Bizim uğrumuza Pontius Pilatus zamanında çarmıha gerildi;
Ölüm acısını çekti ve gömüldü.
Kutsal Yazılar uyarınca
Üçüncü gün dirildi;
Göğe yükseldi
Ve Baba’nın sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek,
Ve O’nun krallığının sonu olmayacak.
Kutsal Ruh’a inanıyoruz; O,
Rab olan, hayat veren,
Baba’dan (ve Oğul’dan) gelen,
Baba ve Oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilendir.
Peygamberler aracılığıyla konuşmuştur.
Tek kutsal, evrensel ve elçisel Kiliseye inanıyoruz.
Günahların affı için tek vaftiz tanıyoruz.
Ölülerin dirilişini
Ve dünyadaki yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

Daha sonraları, başka inanç bildirgeleri ve ikrarları yazıldı, fakat Ortodoks, Katolik ve gerek resmi gerek ana akım olsun Protestan geleneklerince hazırlanan açıklamaların hepsi, bunun ayrıntılı hali veya yorumudur. Bu, Hristiyanlığın evrensel inanç bildirgesidir.
Roger E. Olson

Episkoposlar, Kalkedon Formülünün (daha yaygın olarak Kalkedon Tanımlaması olarak bilinir) yeni bir inanç bildirgesi değil, 381’de kabul edilen İznik İnanç Bildirgesi’nin bir yorumu ve daha ayrıntılı hali olduğunun kesinlikle açıklığa kavuşmasını istediler. Sonunda, 25 Ekim 451’de imparator ve episkoposlar tarafından onaylanarak imzalandı. Bildirinin özü şöyledir:

 

Bu sebeple, kutsal babalarla fikir birliği içinde, hepimiz oybirliğiyle Rabbimiz İsa Mesih’in tek ve aynı Oğul olduğunu ikrar etmemiz gerektiğini öğretiyoruz; Birlik’te aynı kusursuzlukta ve insanlıkta aynı kusursuzluktadır, gerçekten Tanrı ve gerçekten insan, aynı akılcı candan ve bedendendir; Birlik’teki Baba’yla aynı özden ve insanlıkta bizimle aynı özdendir; günah dışında her şeyde bizim gibidir; Birlik’teki konumuna göre bütün çağlardan önce Baba’dan doğmuştur ve son günde de aynıdır, bizim için ve kurtuluşumuz için Theotokos Bakire Meryem’den insanlığına göre doğmuştur; tek ve aynı Mesih, Oğul, Rab, biricik, karışmaksızın, değişmeksizin, bölünmeksizin, ayrılmaksızın iki doğada olduğu bilinendir; iki doğa arasındaki fark birleşimden dolayı asla ortadan kalkmamış, her doğanın niteliği bir kişide (prosopon) ve bir hipostasiste birleşmiş ve korunmuş, iki kişiye parçalanmamış veya bölünmemiş tektir ve aynı Oğul’dur, biriciktir, tanrısal Söz’dür, Rab İsa Mesih’tir; eski peygamberlerin ve İsa Mesih’in kendisinin bize kendisi hakkında öğrettiği ve atalarımızın inanç bildirgesinin nesilden nesle bize aktardığı gibi.
Roger E. Olson