Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Hristiyanlık

Tamamlanmış Nikeno Konstantinopolis İnanç Bildirgesi, kısaca İznik İnanç Bildirgesi şöyledir:

 

Tek Tanrı’ya inanıyoruz; O,
Baba’dır, Her şeye gücü yetendir,
Yeri ve göğü belirleyendir,
Görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısıdır.
Tek Rab’be, İsa Mesih’e inanıyoruz; O,
Tanrı’nın tek Oğlu’dur,
Ezelde Baba’da olandır,
Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işıktır,
Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı’dır,
Doğmuştur, yaratılmamıştır,
Baba’yla aynı Özdendir,
Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı.
Biz insanlar için ve kurtuluşumuz için
Göklerden geldi;
Kutsal Ruh’un gücüyle
Bakire Meryem’den vücut buldu
Ve insan olundu.
Bizim uğrumuza Pontius Pilatus zamanında çarmıha gerildi;
Ölüm acısını çekti ve gömüldü.
Kutsal Yazılar uyarınca
Üçüncü gün dirildi;
Göğe yükseldi
Ve Baba’nın sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek,
Ve O’nun krallığının sonu olmayacak.
Kutsal Ruh’a inanıyoruz; O,
Rab olan, hayat veren,
Baba’dan (ve Oğul’dan) gelen,
Baba ve Oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilendir.
Peygamberler aracılığıyla konuşmuştur.
Tek kutsal, evrensel ve elçisel Kiliseye inanıyoruz.
Günahların affı için tek vaftiz tanıyoruz.
Ölülerin dirilişini
Ve dünyadaki yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

Daha sonraları, başka inanç bildirgeleri ve ikrarları yazıldı, fakat Ortodoks, Katolik ve gerek resmi gerek ana akım olsun Protestan geleneklerince hazırlanan açıklamaların hepsi, bunun ayrıntılı hali veya yorumudur. Bu, Hristiyanlığın evrensel inanç bildirgesidir.
Roger E. Olson

En güçlü Hristiyanlık, bence, tutarlı olan Hristiyanlıktır ve tutarlı Hristiyanlık da Reformcu imanda bulunur.
J. Gresham Machen

Gerçek bir öğrenci, Hristiyanlığı yarı zamanlı bir adanmışlık olarak düşünmez. Hayatının tüm kısımlarında bir Hristiyan olmuştur. Geri dönüşün olmadığı bir noktaya ulaşmıştır.
A. W. Tozer