Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Hristiyan

Kutsal Kitap’a uygun insanlar olarak yaşayın. Kutsal Kitap’a uygun insanlar olarak yaşarsanız, insanların sizi sevmesini beklemeyin. Bazıları sizden nefret edecekler. Sizden gerçekten nefret edecekler. Onları azarlamasanız bile sizden nefret edecekler. Tekrar söylüyorum, Hristiyan olmayı sadece Hristiyan müzik dinleyip Kutsal Kitap okumak olduğunu sanmayın. Hristiyan olmak bazı doktrinleri kabul etmekten veya tanıklık etmekten daha büyük bir şeydir. Hristiyan olmak, hayatınızın her alanını Kutsal Yazılara dayandırarak yaşamaktır!
Paul Washer

Ölmek üzere olan bir kadın, onu ziyaret ettiğim sırada bana şunları söyledi: ‘Bayım, Tanrı’nın beni imansızlarla aynı ortama koyacağını düşünmüyorum, çünkü ben onların arasında yapamam; layık olmasam da, umarım imanlıların yanında olurum çünkü onların arasında mutlu olduğum gibi hiçbir yerde mutlu olmadım.’ Evet, sonsuza dek imanlıların yanında olacaksınız. Kuzu kuzularla, keçi ise keçilerle birlikte olacaktır. Sevincin, nerede olacağını gösteriyor.
Charles Spurgeon

Her ne kadar doğru inançlar, iyi işler ve dini duygular Hristiyan yaşamının bir parçası olsa da, sıklıkla Hristiyan yaşamının özü olmakla karıştırılırlar. Daha da kötüsü, bu şeylere sıklıkla günah da eklenir. Günah derken, Tanrı’yı hiç önemsemeyen putperestlerin O’na karşı yaptığı saygısızlıklardan bahsetmiyorum. Daha ziyade, dini bir gayret adı altında gerçekleştirilen günahtan bahsediyorum. Kendini Hristiyan olarak adlandıran, kibirlerini ve başkalarına yönelik katı tutumlarını Tanrı için tutkulu olmak adı altında aklayan birçok kişi var.

 

Fakat gerçek Hristiyanlığın özü bambaşkadır. Ona sahip olanların düşünceleri çok daha farklı olur ve onun bütün taklitlerinden tiksinirler. Gerçek dinin, insan ruhunun Tanrı’yla birlikteliği olduğunu tecrübeyle bilirler. Tanrısal özyapı, Tanrı’nın benzerliği ruhlarında yer eder. Gerçek Hristiyanlık nedir? Elçinin dediği gibi: “Mesih’in içimizde biçimlenmesidir.” (Gal. 4:19)
Henry Scougal

Kutsallaşmak istiyorsak, bu iyi bir belirtidir – bu arzuyu yüreğimize koyduğu için Tanrı’ya şükredebiliriz. Aynı zamanda, Hristiyan olmanın gerçekte yaşamımızı nasıl etkilediğini ciddi ciddi düşünmeliyiz. Mesih’in sonsuz yaşama götüren yolu büyük rahatlık yoludur ama haçın taçtan önce geldiği dar bir yoldur da!

 

Sadece Hristiyan adını taşımanın maliyetinin az olduğunu kabul ediyorum. Pazar günü bir ibadet yerine katılmak, hafta içi oldukça ahlaklı olmak ucuz ve kolay Hristiyanlıktır; bunda kendini inkar ve özveride bulunma yoktur. Ama gerçek Hristiyan olmak maliyetlidir – üstesinden gelinecek düşmanlar, verilecek savaşlar, bulunacak özveriler, direnç gösterilecek ayartmalar vardır. Maliyet hesabı bu nedenle önemlidir.

 

Hiçbir maliyeti bulunmayan dinin hiçbir değer taşımadığını unutmayalım. Haçın bulunmadığı ucuz Hristiyanlık, sonunda, tacın bulunmadığı yararsız Hristiyanlıktır!
John Charles Ryle D. D.

Mesih, doğru Hristiyan’dan küçük bir çocuk gibi söz ederek bu duyarlılığa işaret etmektedir. (Matta 10:42 ve 18:3, Yuhanna 13:33) Küçük çocuk tehdit eden bir şeyle karşılaşınca kendi gücüne güvenmez, annesiyle babasına koşar. Hristiyan da ruhsal düşmanlarla savaşırken kendine güvenmez, Mesih’e koşar. Küçük çocuk yalnızken ya da evinden uzaktayken karanlığın kuşku uyandıran tehlikesini kolayca hisseder. Hristiyan da önündeki yolu net olarak göremeyince ruhsal tehlikeleri fark eder ve canından endişe eder; yalnız ve Tanrı’dan uzak kalmaktan korkar. Küçük çocuk büyüklerinden korktuğunu kolayca hisseder, öfkelerinden korkar, tehditleri karşısında titrer. Hristiyan da Tanrı’yı gücendirmekten korkar, O’nun terbiye etmesi karşısında titrer.

 

Bütün bunlarda Hristiyan küçük çocuğa benzer. En boylu poslu ve güçlü kutsal kimse, ruhsal meselelerde en küçük ve en duyarlı çocuktur.
Jonathan Edwards

Tanrı için büyük işler yapmanın sırrı büyük iman sahibi olmaktır. Tanrı’yla yürüyüşünüzde inancınız kadar yol gidersiniz, daha çok değil. Esenliğiniz, sabrınız, cesaretiniz, gayretiniz ve Tanrı’ya kulluğunuz O’na imanınızdan daha çok olmaz.

 

Geçmişteki büyük Hristiyanlar’ın yaşamlarını okuduğunuzda, kutsallıklarının esininin imanları olduğunu görürsünüz. Çok dua ettiler, çünkü dua Tanrı’yla konuşan imandır. Çok gayretliydiler, çünkü gayret çalışan imandır. Çok cesurdular, çünkü cesaret görevini yapan imandır. Kutsaldılar, çünkü kutsallık görülür duruma gelen imandır.

 

İman hakiki Hristiyan karakterinin köküdür. Kökünüz doğru olsun, meyve verin. Ruhsal gönenciniz her zaman imanınız kadar çok olacaktır.
John Charles Ryle D. D.

Gerçek bir öğrenci, Hristiyanlığı yarı zamanlı bir adanmışlık olarak düşünmez. Hayatının tüm kısımlarında bir Hristiyan olmuştur. Geri dönüşün olmadığı bir noktaya ulaşmıştır.
A. W. Tozer

Hristiyanların değişmeye çağrılmaları, kendilerini dünyadan soyutlamaya olan bir çağrı değildir. Bir manastıra daha ihtiyacımız yok. Bu dünyanın kalıplarının ötesine geçmeye çağrıldık. Dünyada değişime sebep olmalıyız. İsa’nın bakış açısı, bu dünyanın kalıplarının ötesindedir. Dünya’dan ne kaçmamız, ne de ona teslim olmamız gerekir. Farklı ve yeni bir ruhla, dünyaya nüfuz etmeliyiz.
R. C. Sproul