Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Hizmetkâr

Bir hizmetkar efendisinin üniformasını sadece giymekle kalmaz, onun işini de yapar. Nitekim Tanrı yolunda yürüyen bir kişi Tanrı için çalışır. Pavlus “malını da kendini de Mesih için harcadı.” (2.Korintliler 12:15) O, elçilerin hepsinden çok emek verdi. (1.Korintliler 15:10) Tanrı yolunda yürüyen bir kişi, Tanrı için, son nefesine kadar aktiftir, “sonuna kadar. (Mezmur 119:112) Sadece “ölenler uğraşlarından dinlenir.” (Vahiy 14:13)
Thomas Watson

İstikrarlı. Huysuzluğu yok. Değişmez. Dengeli bir portreye sahip. Onda kaçıklığın izine rastlanmaz. Öğrettiğine gayretle inanır fakat o bir fanatik değil. Öğretisi popüler değil ve kendisi alışılmışın dışında. İlahiliğine olduğu kadar insanlığına dair de bir çok kanıt var. Yorulur. Diğer insanlar gibi uyumaya, yemeye ve içmeye ihtiyaç duyar. Sevgi ve öfke, sevinç ve acı gibi insani duyguları tecrübe eder. Tamamen insan. Yine de sadece insan değil. Her şeyden öte, bencil değildi. Hiç bir şey bundan daha çarpıcı olamaz. Kendisinin ilahi olduğuna inanmasına rağmen büyüklük taslamadı veya itibarında diretmedi. Asla gösterişli değildi. İsa’da kendini beğenmişliğin zerresi yoktu. Alçakgönüllüydü. Şaşırtıcı olan, öğretişinin ben-merkezciliği ve davranışının bencil olmama durumunun birleşmesiyle oluşan bu paradokstur. Düşüncede kendini ilk sıraya, yaptığı işlerde kendini sona koyar. O hem en büyük özsaygıyı sergiledi hem de en büyük özveriyi. Kendisinin herkesin Rab’bi olduğunu biliyordu ama onların hizmetkarı oldu. Dünyayı yargılayacağını söyledi ama elçilerinin ayaklarını yıkadı.
John R. W. Stott

Davut kendisinin Tanrı’nın emeklilerinden biri olduğunu açıkça söyledi: “senin kulunum ben” (Mezmurlar 143:12). Pavlus, övünmek ve en iyi armalarını ortaya koymak istediğinde kendini “özbeöz İbrani” veya “Benyamin oymağından” olarak değil “İsa Mesih’in kulu” olarak adlandırdı (Romalılar 1:1). 1. Theodosius Tanrı’nın hizmetkarı olmanın bir imparator olmaktan daha büyük bir asalet olduğunu düşünüyordu. Baba’sıyla eşit olan Mesih’in kendisi her şeye rağmen “kul” ünvanından utanç duymadı (Yeşaya 53:11). Tanrı’nın her kulu bir oğuldur; her özne bir prenstir! Tanrı’ya kulluk etmek kralların size hizmet etmesinden daha onur vericidir. Cennetteki melekler yeryüzündeki azizlerin hizmetkarıdır.
Thomas Watson