Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Esenlik

İlahi yaşam doğru bir eğilim, ruhun canlanmış ve sağlığına kavuşmuş yapısıdır. Ruhun yetileri eskiden tamamen düzensizdi ve doğal işlevlerini yerine getirememekteydi. Sonu gelmek bilmez bir şekilde oradan oraya çalkalanmakta, asla huzur ve tatmin bulamamaktaydı. Şimdiyse bu rahatsızlık ortadan kalktığı için, kendisini iyi hissetmektedir. Artık yetileri arasında bir uyum ve her parçasında bir dinçlik vardır. Kişinin anlayışı artık neyin doğru olduğunu ayırt edebilir ve kişinin iradesi artık doğruya bağlı kalabilir. Arzuları artık benliğin isteklerine kulluk etmez, daha ziyade ilahi düşüncelerin etkisi altındadır ve görünmeyen şeylerin bilinciyle hareket eder.
Henry Scougal

İşte, yüreklerimiz ilahi sevgiyle dolduğunda, isteklerimiz Tanrı’nın isteği doğrultusunda değiştiğinde ve en büyük arzumuz Yaratıcımız’ın memnuniyeti olduğunda, mutluluğumuz ne kadar da sağlam bir temel üzerine kurulmuş oluyor! Ah, böyle bir zihniyete sahip kişileri bekleyen esenlik, dinginlik ve tatmin ne de büyüktür!
Henry Scougal

Söz edilen Tanrı’nın esenliğinden emin olmak istiyorsanız Kurtarıcınız’ın yakınında yürümeyi öğrenin. İsa bize “Koyunlarım benim sesimi işitir” der. Kurtarıcımız’la konuşmayı öğrendikçe O’nun sesiyle yabancının sesini ayırt etmeyi öğreniriz. O konuştuğunda başkası gibi konuşmaz, gücüyle konuşur. İsa şöyle ya da böyle konuştuğunda, Emmaus yolunda öğrencilerin yüreğini tutuşturduğu gibi, sizin de yüreğinizi tutuşturur. (Luka 24)

 

Sonuçta kişi daha alçakgönüllü duruma geldiğinde, Rab’bin esenlikten söz ettiğini biliriz. Günahkar arzularımız gerçekten zayıfladığında Rab’bin esenlikten söz ettiğini biliriz.
John Owen

Ayartılmaya Karşı Yüreklerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

 

Ayartmanın üstesinden gelmek için yüreğinizde neyi depo etmelisiniz? Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığına, lütfunun sonsuza kadar sürecek amacının bilgisine; Mesih’in kanından ve bizim için öldüğü sevgisinden hoşnutluk duymaya ihtiyacınız vardır. Mesih’in ölümüyle kazandığınız ayrıcalıkların -oğulluğa alınmamız, aklanmamız, Tanrı’nın bizi kabul etmesi- hoşnutluğuyla yüreğinizi doldurun. Yüreğinizi kutsallığın güzelliğine dair düşüncelerle doldurun. Bu, Mesih’in satın aldığı armağandır. Ölümünün nihai, önemli amacıdır – “Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için” (Efesliler 1:4). Tanrı’yla her zamanki gibi yürürken böyle zenginliklerde dolu yüreğin huzuru ve ayartmaların verdiği rahatsızlıklara karşı güvencesi bu olacaktır.

 

Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığı “Tanrı’nın verdiği esenlik” ifadesinde özetlenebilir. Elçi, bu “yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır” der. (Filipililer 4:7)
John Owen

İnsan, Tanrı’yla barışmadığı sürece, kendisiyle de barışamaz. Ahlaki açıdan ne kadar kirli olursak olalım, İsa Mesih’in kanıyla günahlarımız bağışlanabilir. Günahlarımız için bahaneler üretmeyi, iyilik yaparak Tanrı’nın merhametini hak etmeye çalışmayı ve sahip olduğumuz suçluluk bilincini bastırmaya çalışmayı bırakmalıyız. Tanrı’nın önünde temiz bir vicdan, yalnızca İsa Mesih’te bulunur. Günahlarımızdan tövbe etmeli ve bütün aklımızla, bütün yüreğimizle ve bütün gücümüzle Müjde’nin mesajına iman etmeliyiz. Eğer esenliğiniz yoksa, kendinizi İsa Mesih’te vaat edilmiş olan Tanrı’nın merhametine bırakın. Buna iman ediyorsanız, bağışlanacaksınız. Bu, Tanrı’nın vaadidir.
Jeffrey D. Johnson

Kesin umut çok arzu edilir.

 

Güvencenin bundan daha çok istenmesini dilerim. Çok sayıda inançlı kuşku duyarak yaşıyor, kuşku duyarak ölüyor ve bir tür sis içinde cennete gidiyor:

 

Kesinlik arzu edilmelidir, çünkü canımıza anında rahatlık ve esenlik verir. Bu yaşamda aile ilişkileri, para ya da iş gibi konularda belirsizlik zihinsel ve bedensel sağlığımızı mahvedebilir. Ruhsal konularda belirsizlik canımızın sağlığını mahvedebilir. Güvence, sevilen birileri öldüğünde inançlıyı destekleyecektir; güç durumlarda bile Tanrı’yı övmeyi, Mesih uğruna acı çekildiğinde sevinmeyi mümkün kılar. Güvence, Petrus’un öldürülme olasılığından bir gece önce derin uyumasına imkan verdi. (Elçilerin İşleri 12) Güvence büyük korkuyu yok eder; ölmek üzere olan inançlıya ‘barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı’nın bize sağladığı bir konut… sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır’ (2. Korintliler 5:1) deme fırsatı verir.
John Charles Ryle D. D.