Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

DÜNYASAL BİLGELİK

Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yadsımayın. Böylesi “bilgelik” gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir.

Yakup 3:14-15

Birkaç hafta önce bilgelik arayışının evrensel bir insan kaygısı olduğunu belirttik. En büyük filozoflar yüzyıllardır en iyi ve en onurlu yaşam biçimlerinin ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Hepsi, eğer hayatta başarılı olacaksak bilge olmanın ne demek olduğunu bilmemiz gerektiği konusunda hemfikirdi.

Bilgelik arayışı övülmeye değer bir şey olsa da tarih, insanlığın çoğunun Tanrı’yı bulmadan “bilgelik” bulduğuna tanıklık eder. Elçi Pavlus bu dünyanın bilgeliğini kınamaktadır çünkü İsa’dan nefret edip O’nu reddedenler dünyasal bilgeliğe göre yaşayanlardı (1. Korintliler 1:18-31). Pavlus gibi Yakup da dünyasal bilgelik ile göksel bilgelik arasında büyük bir fark olduğunu anlar. Dün gerçek bilgeliğin kendini alçakgönüllülükle gösterdiğini gördük (Yakup 3:13). Bu, yarın hakkında konuşacağımız “gökten inen bilgeliktir” (17. ayet). Dünyasal bilgelik, göksel bilgeliğin alçakgönüllük ve uysallıkla nitelendirildiğini anlamıyor. Dünyasal bilgeliğin kökü kıskançlık ve bencilliktir (14. ayet). Bu nedenle, bize ait olmayan şeyler veya güçlü olma arzusundan gelen ölçüsüz isteklerin sonucudur. Böylesi “cinlerden” gelen bilgeliktir (15. ayet) çünkü insanların içinde bulunan bencil hırslar ve kıskançlık Tanrı’nın isteğine karşı çıkarken Şeytan’ı motive eden şeylerle aynıdır.

15. ayetteki “insan doğasından” diye nitelendirilen ve “dünyadan” kelimesiyle birlikte kullanması, Yakup’un fiziksel düzenden kaynaklanan her şeyi küçümsemediğini görmemize yardımcı olur. Aksine buradaki “dünyadan” kelimesi Tanrı’nın egemenliğini ya da yaratılışı için iradesini dikkate almayan bir düşünce sistemini ifade eder. Böylesine bir dünyasal bilgelik Kutsal Kitapsal bilgeliğin aksine Rab korkusuna dayanmaz (Süleyman’ın Özdeyişleri 1:7). Yakup ayrıca bize, kıskanç ve bencil hırsların her türlü şeytani uygulamayı beraberinde getirdiğini hatırlatıyor. Burada yine dışarıya yöneltilen davranış ve içindeki motivasyonun bağlantısını görüyoruz. Gerçek imandan akan göksel bilgeliğin açığa çıkardığı iyi eylemlerin aksine (2:26; 3:13) sahte imandan açığa çıkan dünyasal bilgelikte “her tür kötülük vardır” (16. ayet).

Tanrı’nın Önüne Gelelim

Çok azımız bir ulusa hükmetme ya da bir şirketin başına geçme şansını elde edeceğiz. Bununla birlikte, bencil hırslar bu tür şeylere yol açsa da bizi dünyasal güç aramada motive edebilir. Sizi kilisenizde ya da topluluğunuzda hizmet etmeye yönlendiren motivasyonunuz nedir? Bunu başkalarına hizmet etmek için mi yapıyorsunuz yoksa güç veya mevki arzunuzu tatmin etmek için mi yapıyorsunuz? Rab’den bununla ilgili yüreğinizi kontrol etmesini ve yalnızca O’na hizmet edebileceğiniz mevkide olmanız için yardım etmesini isteyin.