Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Dua

Dua, teolojiyi deneyimlemek, pratiğe dökmek demektir.
Timothy Keller

Şeytan’ın pek çok ayartmasına karşı dua, Hristiyan’ın silahıdır.
Martin Luther

Bir Hristiyan itaat açısından kuldur; iman açısından Tanrı’nın çocuğudur ama iş duaya gelince, kul ve çocuk olarak, Tanrı’nın yanına gelmeye ve yanında olmaya çağrılan, onunla yaşayan, yöneten ve hükümranlık süren Tanrı dostudur.
Karl Barth

Dua, Tanrı’nın kendisine ait bir halka sahip olmak; bizi tanımak ve bizim tarafımızdan tanınmak için yaptığı ebedi planın merkezindeki bir dışa vurumdur.
Tim Chester

Duanın temeli müjdedir.
Tim Chester

İsa’nın adıyla dua etmek Mesih’in aracılık ettiği işe olan bağlılığımızı kabul ederek dua etmektir.
Tim Chester

Tanrı dualarımızı motivasyonlarımız pak olduğu için değil, İsa Mesih’in kanı yüzünden işitir. Sanki ettiğimiz bulanık dualar, Tanrı’ya ulaştıklarında Mesih’in işi aracılığıyla değişerek hoş bir koku halini almışlardır.
Tim Chester

Birçok Hristiyan, iş Ruh’ta dua etme konusuna gelince kendisini yetersiz hisseder; halbuki Ruh’un varlığı dualarımızın harika bir şekilde yeterli olmasını sağlar.
Tim Chester

Gerçek dua tamamen Üçlü Birlik’e dayalıdır ve sadece Üçlü Birlik’e dayalı olabilir.
Tim Chester

Baba’ya dua ederiz ve yine Baba lütfuyla duamızı işitir. Baba’ya ulaşmamıza imkan sağlayan Oğul aracılık edendir. Ruh ise bizi dua etmeye muktedir kılar, bir zamanlar kendisine düşmanken artık dua etmemize imkan sağlar.
Tim Chester

Ettiğimiz her duanın kusurları vardır ama Ruh aracılığıyla her dua Tanrı’nın isteği uyarınca edilen bir dua halini alır.
Tim Chester

Ruh’un yönetiminde dua etmek insan doğamızın arzularını yenmek demektir.
Tim Chester

O halde Ruh’un yönetim dua etmek başkaları için -bu kişiler bizim için bir tehdit oluştursalar bile- dua etmektir.
Tim Chester

Etkili dua imanla edilmelidir.
Tim Chester

Seçilmişliğin kesinliği, dualarımıza gerekli olan cesareti katar.
Tim Chester

Yaşamımızdaki en büyük trajedi duaların yanıt bulmamasıdır, çünkü hiç sorulmamıştır.
Mark Batterson

Dua’nın özü, dudaklarımızı hareket ettirmek değil, yüreklerimizi Tanrı’ya yükseltmeye dayanır.
J. B. Lightfoot

Dua toplantısı insanları tanımak için en iyi yerdir. Orası, kardeşlerinin yüreklerini işittiğin yerdir.
Sinclair Ferguson

İnsanlar, Tanrı’nın hakikati adına kavga ettiklerini düşündüklerinde bile, O’nun yoluna çıkabilirler. En kötüsü, birinin, böyle dua ettiğinde Tanrı’nın yakınlığını yaşadığını düşünebilmesidir. İnsan, aslında bencilce arzular düşünebilir, bunun farkında bile değildir. İnsan kötü arzularının gerçekten bilincinde olsaydı, bu durumda Tanrı’ya gelmeye cesaret edemezdi. Tanrı’ya dönmeyi, korunmayı, kurtulmayı, cenneti bile dileyebilirim ama yine de dua yanlıştır. Örneğin; Tanrı’ya dönmek istemeden Tanrı’ya dönmek için dua edebilirim. Kaybolmuşluğuma üzülmeden kurtarılmayı dileyebilirim. Günahımı kabul etmeden kurtulmayı dileyebilirim. Göğü dileyebilirim ama göğün Tanrısını istemem. Tanrı’nın çocuklarının sahip oldukları her şey için dua edebilirim ama Rabsiz hoşnut olurum.

 

Yanlış dua edenler, Rab’den çok şey istedikleri için geri çevrilmezler. Onlar yeterince istememektedirler! Sorun, benliklerini hoşnut edecek şeyler dilemeleridir.
Frans Bakker

Ne yapmamız gerek? Yapmamız gereken şey ilişkilerimizi korumaktır. Her gün Rab’be adadığımız zamanı korumalıyız. Dua, Kutsal Kitap okumak ve Hristiyan paydaşlığı hayati önem taşır. Ailemizi öncelik haline getirmeliyiz. İlişkiler, en önemli kaynağımızı, yani zamanımızı ister. Zamanımızı korumak zorundayız. Zamanımızı, bizler için en önemli olan şeylere harcamalıyız ve bunlar da Tanrı, ailemiz ve arkadaşlarımızdır.

 

“Tüm bunlara ayıracak zamanım var mı bilmiyorum” diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak arka bahçenizde bir altın rezervi bulsanız, kazı yapacak zamanı bulurdunuz. Hatta orada hiçbir altın kalmayana dek, muhtemelen dinlenmezdiniz bile. Ama gerçek altın, sevdiklerimizle harcayabileceğimiz o geçip giden ve geri gelmeyecek olan zamandır. Eğer Rab’le ve sevdiklerimizle zaman geçirmenin değerini anlayabilseydik, zamanımızı sonunda yok olup gidecek olan altını kazmakla harcamazdık.
Jeffrey D. Johnson

Tanrı için büyük işler yapmanın sırrı büyük iman sahibi olmaktır. Tanrı’yla yürüyüşünüzde inancınız kadar yol gidersiniz, daha çok değil. Esenliğiniz, sabrınız, cesaretiniz, gayretiniz ve Tanrı’ya kulluğunuz O’na imanınızdan daha çok olmaz.

 

Geçmişteki büyük Hristiyanlar’ın yaşamlarını okuduğunuzda, kutsallıklarının esininin imanları olduğunu görürsünüz. Çok dua ettiler, çünkü dua Tanrı’yla konuşan imandır. Çok gayretliydiler, çünkü gayret çalışan imandır. Çok cesurdular, çünkü cesaret görevini yapan imandır. Kutsaldılar, çünkü kutsallık görülür duruma gelen imandır.

 

İman hakiki Hristiyan karakterinin köküdür. Kökünüz doğru olsun, meyve verin. Ruhsal gönenciniz her zaman imanınız kadar çok olacaktır.
John Charles Ryle D. D.

Duanın gücüne inanmayız. Tanrı’nın gücüne inanırız. Bu nedenle dua ederiz.
Burk Parsons

Dua, Mesih aracılığıyla, Kutsal Ruh’un gücüyle ve yardımıyla, Tanrı’nın vaatleri gibi şeyler için ya da Söz’üne göre, kilisenin iyiliği için, Tanrı’nın isteğine imanla bağlı kalarak, yüreğin veya ruhun samimi, hassas ve sevgi dolu bir şekilde Tanrı’ya açılıp dökülmesidir.
John Bunyan

Dua kutsallığın sırrıdır.
R. C. Sproul

Söz’e ve vaade göre ise ona dua diyebiliriz. Ruh, duada da Söz aracılığıyla yönlendirmelidir. ‘Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim’ (1.Korintliler 14:15). Ama Söz yoksa zihin de dahil olmaz. Çünkü eğer Rab’bin sözünü reddettilerse, ‘Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?’ (Yeremya 8:9)

John Bunyan

İsa Mesih bizim ettiğimiz duaları tekrar eder. Cürufu atar ve Baba’ya saf altın sunar. Mesih, azizlerin dualarına kendi hoş kokusunu katar (Vahiy 5:8). O’nun asaletini düşünün; O, Tanrı’dır. O’nun bağının tatlılığını düşünün; O bir Oğul’dur. Ah o zaman, dua etmemiz için ne büyük bir teşvik var burada! Dualarımız bir Aracı’nın ellerine teslim ediliyor. Dualarımız bizden; zayıf ve kusurlu bir biçimde gelse de Mesih’ten geliyormuş gibi; güçlü ve iddialıdır.
Thomas Watson