Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Denenme

Tanrı, diğer ıstırapların yanı sıra, tekrarlayan acıyı ve zayıflığı yaşamlarımızı biçimlendirmek üzere yontma keskisi olarak kullanır. Hissedilen zayıflık, güç için Mesih’e her gün daha çok dayanmamızı sağlar. Ne kadar zayıf hissedersek O’na o kadar güçlü yaslanırız. Ve ne kadar güçlü yaslanırsak, bedenlerimiz yıpransa dahi ruhsal olarak o kadar güçlü büyürüz. Şikâyet etmeden “dikeninizle” yaşamak –yani her gün zayıf hissetseniz dahi yüreğinizin başkalarını sevecek ve yardımda bulunacak kadar nazik, sabırlı ve özgür olması– gerçek kutsal kılınmadır. Bu ruhun gerçek şifasıdır. Bu lütfun üstün bir zaferidir.
J.I. Packer

Denenmelerin amacı bizi düşündürmek, dünyadan korumak, bizleri Kutsal Kitap’a yöneltmek ve Tanrı’nın önünde diz çökmemizi sağlamaktır.
J.C. Ryle

Hristiyan için acı ve denenmelerden daha iyi bir üniversite yoktur.
Charles Spurgeon

Denemeler, Tanrı’nın bizim için sahip olduğu iyi amaçları sevinçle karşılamak yerine, Tanrı’yı suçlamaya başladığımızda ayartma halini alır.
Tim Chester

Hayatta kusursuz huzura sahip olmak ister miydiniz? O zaman bu sadakat öğretisine tutunun. Denenmeleriniz çok ve büyük olabilir. Çarmıhınız çok ağır olabilir. Ama ruhunuzun işi tamamen “sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma”ya göre yürütülür. (2.Samuel 23:5) Her şey sizin iyiliğiniz için birlikte işler. Acılarınız yücelik için sadece ruhlarınızı saflaştırır. Elle yapılmış olmayan yukarıdaki tapınak için yaslarınız sadece sizi parlak birer taş yapar. Fırtına nereden koparsa kopsun sizi sadece cennete daha da yaklaştırır. Hava nasıl olursa olsun Tanrı’nın ambarı için sizi sadece olgunlaştırır. En iyi şeyleriniz oldukça güvendedir. Ne olursa olsun, “asla mahvolmazsınız.”
J. C. Ryle