Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Cennet

Ölmek üzere olan bir kadın, onu ziyaret ettiğim sırada bana şunları söyledi: ‘Bayım, Tanrı’nın beni imansızlarla aynı ortama koyacağını düşünmüyorum, çünkü ben onların arasında yapamam; layık olmasam da, umarım imanlıların yanında olurum çünkü onların arasında mutlu olduğum gibi hiçbir yerde mutlu olmadım.’ Evet, sonsuza dek imanlıların yanında olacaksınız. Kuzu kuzularla, keçi ise keçilerle birlikte olacaktır. Sevincin, nerede olacağını gösteriyor.
Charles Spurgeon

Tanrı yolunda yürüyen çok az insan var. Bunlar hasat sonrası toplanan ekin gibidir. Çoğu, canavarın işaretini alır. İblis gelen herkes için kapısını açık tutar ve hiç bir zaman misafirsiz kalmaz. Bu bizi Tanrı yolunda yürüyen kimseler olmaya ikna edebilir. Azizlerin sayısı bu kadar azsa, bu incilerin arasında olmaya ne kadar gayret etmeliyiz! “Ancak pek azı kurtulacak.” Pek azıyla cennete gitmek—kalabalıkla cehenneme gitmekten daha iyidir! Mesih’in sürüsü küçük bir sürüdür. “Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.”
Thomas Watson

… katılımcılardan bir tanesi heyecanlı bir şekilde toplumumuzun bozulduğundan ve her şeyin nasıl günden güne kötüye gittiğinden konuşmaya başladı. Hemen sesindeki korkunun ve özgüven eksikliğinin farkına vardım -ulusumuzun ahlaken, ekonomik ve politik çöküntüye uğradığı takıntısı. Şöyle cevap verdim: “Buna kötü diyorsan, gör bak daha neler olacak.” “Tanrı bunların Amerika’nın başına gelmesine izin vermez, değil mi?” diye fısıldadığını duydum. “Neden olmasın?” diye sordum. “Tanrı neden Amerika’nın başına kötü şeyler gelmesine izin vermesin? Tanrı’nın doğruluk ölçütlerinden ayrılan her ulusun durumunun kötüye gittiğini ve sonunda çöktüğünü tarihten biliyoruz.” Önemli bir noktayı vurgulamaya çalışıyordum: Umudumuz, toplumun iyi durumuna bağlı olmamalı. Tanrı Sözü’ne göre sadece buradan geçen ‘yabancılar’ız. (1.Petrus 2:11) “Bizim vatanımız göklerdedir.” (Filipiler 3:20) Bu dünya gerçek evimiz değildir.
Dr. Gene A. Getz

Gerçek bir aziz Manaşşe oymağı gibidir, oymağın yarısı Şeria tarafında, diğer yarısı kutsal topraklardadır. Bu, bir azizde de böyledir, yarısı yeryüzünde, diğer yarısı göklerdedir! Bedeni dünyada, yüreği cennettedir!
Thomas Watson