Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

BİRBİRİNİZ İÇİN DUA EDİN

“Baba, lütfen onları bereketle”. Hiç birisi için böyle dua ettiniz mi? Ben ettim. Ve bu neredeyse her zaman yetersiz görünüyor veya tatmin etmiyor. “Onlar için en iyi böyle mi dua edebilirim?” Bazen bunu merak ediyorum. “Daha spesifik olmam gerekir mi?”

Böyle genel bir dua ettiğim zaman, sıklıkla spesifik olmayan duaların en büyüğüyle olan benzerliğe bakıyorum: “Ve lütfen her yerdeki bütün öğrencilerini kutsa, bereketle.”

Dürüst olmam gerekirse, bu konuda daha bir şey öğretmeye başlamadan, İsa’nın herhangi bir takipçisinin diğer Hristiyanlar için iyi dua ettiğinden şüpheliyim. Fakat Hristiyanların başkaları için duada aracılık etme konusunda gelişmek istediklerini biliyorum.

Bir Hristiyan Sorumluluğu

İnananlara Yakup 5:17’de “birbirleri için dua etmeleri” emredildi. Bu pasajın asıl bağlamında, karşılıklı şifa bulmak için aracılık vardır. Hasta olanlar için imanla dua etme ile alakalı bir paragraftır.

Ancak Yeni Antlaşma’nın geri kalanı, Hristiyanların birbirleri için dua etme sorumluluğunun sadece hastalarla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Havari Pavlus defalarca “Kardeşler bizim için dua edin” demiştir (örneğin 1. Selanikliler 5:25; 2. Selanikliler 3:1). Kiliselere yazdığı mektuplar onlar için dua ettiğine tanıklık ediyor (Efesliler 1:15-23; Koloseliler 1:9-14). İsa’nın kendisi bile Getsamani bahçesinde Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın dualarını istemiştir (Matta 26:38, 40-41).

Pentikost’tan sonra Yeruşalim’deki kilisenin dört ana özelliğinden biri şuydu “kendilerini duaya adamışlardı” (Elçilerin İşleri 2:42). Bu ortak duaların birbirimizi içerdiği konusunda şüphe duyan var mı?

Diğerleri için aracılık yapmak Pentikost’tan sonra imanlılar arasında daha yaygın hale gelmiş olsa da Eski Antlaşma zamanında da olağandışı değildi. Mesela Samuel peygamber İsrailliler’in emin olmalarını istediği bir şey vardı… “Bana gelince, sizin için RAB’be yalvarmaktan vazgeçip O’na karşı günah işlemek benden uzak olsun!” (1. Samuel 11:23).

Dualarda başkalarının yükünü taşımak karakteristik açıdan bir Hristiyan’ın görevidir, o zaman birbirimiz için nasıl dua etmeliyiz? Her durumun kendine özgü ayrıntıları olsa da, size diğer imanlılar için iyi dua etmenin üç yolunu paylaşacağım.

Pavlus Gibi Dua Edin

Mesih’teki bir kardeş için duada aracılık yapmak istediğiniz herhangi bir zaman, Elçi Pavlus’un diğer Hristiyanlar için dua ederken kullandığı sözlerini kullanmak asla hata olmaz.

Mesela başkalarının aşağıdaki ayette bahsedilen bereketlere sahip olması için dua etmek her zaman iyidir.

O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

Efesliler 1:18-20

Tanrı’yı yücelten, Mesih merkezli dualar şu ayetlerde bulunabilir, Efesliler 1:15-23; 3:14-21; Filipililer 1:9-11; Koloseliler 1:9-14; 1. Selanikliler 3:9-13; ve 2. Selanikliler 1:13-14.

Başka Kutsal Kitapsal Pasajları Kullanarak Dua Edin

Sadece Efesliler’deki duaları etmek zorunda değilsiniz, mektubun tamamı ile de dua edebilirsiniz. Böylece, Rab’be iman eden dostlarınızın “aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamalarını rica edebilirsiniz” (4:1). Bu düşüncenin üzerinde durduktan sonra, “alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olmaları” için sonra da “bir birlerine sevgiyle davranmaları” (4:2) için dua edebilirsiniz.

Bölümün sonuna ulaşıncaya veya zamanınız bitene kadar Efesliler 4’ün geri kalanında bu şekilde dua etmeye devam edin. Kutsal Kitap’ın tamamı ile bu şekilde dua edilebilir fakat Yeni Antlaşma’daki mektuplar bunun için özellikle uygundur. Bunların ötesinde özellikle Mezmurları dualar haline getirmenizi tavsiye ederim.

Tanrı’nın Yüceltilmesi İçin Dua Edin

Hiç, Hristiyan bir kardeşiniz sizden garip bir konuda dua istediği ve bunun iyi bir fikir olmadığını düşündüğünüz bir durum oldu mu? İşte size böyle durumlar için hiçte fena olmayan bir öneri – ‘Tanrı’nın bu durumda yüceltilmesini istemek.’

Yuhanna 14:13’te İsa şunun sözünü verdi “Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım”. Her durumda “Baba yüceltilsin” diye dua etmek uygun olandır.

Hadi “birbirimiz için dua edelim” ve bunu Kutsal Kitaba göre yapalım.

Donald Whitney

Pray for One Another (https://www.ligonier.org/learn/articles/pray-one-another), 2016 by Dr. Donald S. Whitney, Ligonier Ministries (https://www.ligonier.org/). Used by permission.