Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

BENZETMELERİN AMACI

Matta 13:10-17’de İsa öğrencilerine neden benzetmeler kullandığını açıklıyor.

Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü, ‘Gördükleri halde görmezler, Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.’

Matta 13:13

Bu pasaj başta kafa karıştırıcı gelebilir, özellikle İsa’nın benzetmeler kullanmasındaki gerçek amacının gerçeği gizlemek olduğunu söylediğinde.

Bunu nasıl anlayabiliriz? İlk olarak, İsa açıkça Tanrı’nın krallığının sırlarının basit insan mantığı ve sezgileriyle bilinemez olduğunu öğretiyor. İsa kimsenin benzetmeleri anlamayacağını ya da gerçeği tüm insanlardan saklamak istediğini söylemiyor. Aksine, İsa Tanrı’nın egemen lütfunu vurgulamak için Tanrı’nın merhametiyle bazılarını aydınlattığını söylüyor, şöyle ki “Göklerin Egemenliği’nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi” (11.ayet). Böylece onlar Tanrı’nın krallığının gerçeklerini anlayabilir. Krallığın sırları hakkında bilgi sahibi olanlara “daha fazla” verilecekken, bu tür bir bilgiye sahip olmayanlardan da eninde sonunda sahip oldukları bereketler alınacaktır (12.ayet). Diğer bir deyişle, Tanrı’dan bu armağanı alanlar imanda büyümeye devam ederken, bu armağana sahip olmayanlar son günde her şeyi kaybedeceklerdir.

İkincisi, birçokları İsa’nın vaaz verdiğini duyuyor ve söylediklerine inanmayı reddediyor. Bu insanlar “gördükleri halde” görmeyenler, “duydukları” halde duymayanlardır (13.ayet). Onlar Tanrı’nın krallığının gerçekleriyle karşı karşıya kalan ve inatla onları reddetmeyi seçen kişilerdir. İsa’nın benzetmelerle öğretmesi (öyle ki bilginin anahtarına sahip olmayanlar tarafından anlaşılamaz) imansızlıkları hakkındaki yargıdır ve aynı zamanda benzetmeleri anlayanlar için de berekettir. İnançsızlar tövbe etmemeye devam ettikçe, kendilerini Tanrı’nın lütfundan mahrum bırakırlar ve O’nun yargısı altında kalırlar. Öte yandan öğrencilere (ve onlardan sonra öğrenci olacaklara) İsa’yı görmek için gözler ve O’nu duymak için kulaklar verildi; onlara Göklerin Egemenliğini bilme ayrıcalığı verildi (11, 16.ayet). Tanrı’nın merhameti, Tanrı’yı inatla ve cahilce reddeden kalabalıktaki birçok insana verildiği gibi öğrencilere de verilmiştir.

Ben Dunson

The Purpose of Parables (https://www.ligonier.org/learn/articles/purpose-parables/), 2015 by Dr. Ben C. Dunson, Ligonier Ministries (https://www.ligonier.org). Used by permission.