Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Azınlık

Tanrı yolunda yürüyen çok az insan var. Bunlar hasat sonrası toplanan ekin gibidir. Çoğu, canavarın işaretini alır. İblis gelen herkes için kapısını açık tutar ve hiç bir zaman misafirsiz kalmaz. Bu bizi Tanrı yolunda yürüyen kimseler olmaya ikna edebilir. Azizlerin sayısı bu kadar azsa, bu incilerin arasında olmaya ne kadar gayret etmeliyiz! “Ancak pek azı kurtulacak.” Pek azıyla cennete gitmek—kalabalıkla cehenneme gitmekten daha iyidir! Mesih’in sürüsü küçük bir sürüdür. “Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.”
Thomas Watson