Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Arzu

Karanlıkta yaşamak demek, bir kişinin Tanrı’ya karşı olan arzularla kontrol edilmesi yerine, dünyasal arzularla kontrol edilmesi demektir.
John Piper

Tanrı’nın iradesini yapmamızı engelleyebilen her şeye ayartma diye bakılmalıdır. Bu içimizdeki bir şey (yani kötü bir arzu), dünyadaki herhangi bir şey ya da bir kimse olabilir. Bir kimseyi günah işlemeye kışkırtan ya da teşvik eden bir şey bir tür ayartmadır. İnsanın duyabildiği neredeyse her arzu ayartma kaynağı olabilir. Rahat yaşama, arkadaşlar, iyi bir yaşam standardı, iyi bir ad gibi şeyleri (listenin sonu yoktur!) istemek başlı başına günah değildir. Ancak bunlar, karşı koymanın güç geldiği tehlikeli bir ayartılma kaynağı halini alabilir. Hristiyanlar böyle kaynaklardan gelen ayartmalardan korkmayı öğrenmelidir. Açık, rezilce bir günaha sevk eden ayartmalardan korktukları kadar böyle ayartmalardan da korkmalıdırlar. Bunu yapamazsak yıkımın eşiğine fark ettiğimizden daha yakınız demektir!
John Owen

İşte, yüreklerimiz ilahi sevgiyle dolduğunda, isteklerimiz Tanrı’nın isteği doğrultusunda değiştiğinde ve en büyük arzumuz Yaratıcımız’ın memnuniyeti olduğunda, mutluluğumuz ne kadar da sağlam bir temel üzerine kurulmuş oluyor! Ah, böyle bir zihniyete sahip kişileri bekleyen esenlik, dinginlik ve tatmin ne de büyüktür!
Henry Scougal

Her kim yaşamındaki sorun yaratan şehveti tamamıyla ve kabul edilebilir bir şekilde öldürmek isterse, Tanrı’nın onu çağırdığı bütün görevlere aynı derecede gayretle itaat etmeye dikkat etmelidir. Her günahkar arzunun, görevin her savsaklamanın Tanrı için bir külfet olduğunu da bilsin. Yürek, her alanda itaat etme zorunluluğunu ihmal etmeye hazır olduğu sürece, imanın işini tam yapmasına izin vermeyen güçsüz bir can vardır. Böyle güçsüz durumdaki canın günahı öldürme işinde başarı ummaya hakkı yoktur.
John Owen

Ateş yandığında onu nasıl söndürürsünüz? Aleve benzin dökerek veya içine daha fazla odun atarak değil aksine yakıtı ondan uzaklaştırarak. İştah zenginliğin peşine düştüğünde kişi nasıl tatmin olabilir? Arzuladığı şeye sahip olarak değil onu tutuşturan şeyi ondan uzaklaştırarak—arzularını azaltarak. Kanaatkar kişi yeteri kadarına sahip olmuştur. Ateşi veya ödemi olan biri susar, onu nasıl tatmin edersiniz? Ona susuzluğunu daha da alevlendiren sıvı şeyler vererek değil buna neden olan şeyi ondan uzaklaştırarak ve bu şekilde hastalığı tedavi ederek. Bir kişinin kanaatkar olmasının yolu onun mal varlığını arttırmaktan değil onun yüreğini alçaltmaktan geçer.
Thomas Watson

Ruh, yüreğimizin lütufla dolup taşmasına neden olur, benliğin hem köküne hem de dallarına karşı koyan ürünü üretir. Pavlus, Galatyalılar 5:19-23’te “benliğin işleriyle (ürünüyle)” “Ruh’un ürününü” karşılaştırır. Bir kimsede Ruh’un ürünü gelişirse aynı anda benlik gelişemez. Neden böyledir bu? Pavlus, “benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular” (Galatyalılar 5:17), bu nedenle ikisi aynı kimsede aynı derecede bulunmaz yanıtını verir. Titus 3:5’te dendiği gibi, Kutsal Ruh’un bu yenilemesi günahı öldürmenin başlıca yollarından biridir. Ruh gelişmemize ve lütufla dolmamıza neden olur, bunlar benliğin ve içimizdeki günah kalıntısının işlerine ters düşer, onları yok eder.
John Owen

İnsanlar, Tanrı’nın hakikati adına kavga ettiklerini düşündüklerinde bile, O’nun yoluna çıkabilirler. En kötüsü, birinin, böyle dua ettiğinde Tanrı’nın yakınlığını yaşadığını düşünebilmesidir. İnsan, aslında bencilce arzular düşünebilir, bunun farkında bile değildir. İnsan kötü arzularının gerçekten bilincinde olsaydı, bu durumda Tanrı’ya gelmeye cesaret edemezdi. Tanrı’ya dönmeyi, korunmayı, kurtulmayı, cenneti bile dileyebilirim ama yine de dua yanlıştır. Örneğin; Tanrı’ya dönmek istemeden Tanrı’ya dönmek için dua edebilirim. Kaybolmuşluğuma üzülmeden kurtarılmayı dileyebilirim. Günahımı kabul etmeden kurtulmayı dileyebilirim. Göğü dileyebilirim ama göğün Tanrısını istemem. Tanrı’nın çocuklarının sahip oldukları her şey için dua edebilirim ama Rabsiz hoşnut olurum.

 

Yanlış dua edenler, Rab’den çok şey istedikleri için geri çevrilmezler. Onlar yeterince istememektedirler! Sorun, benliklerini hoşnut edecek şeyler dilemeleridir.
Frans Bakker

Söz edilen Tanrı’nın esenliğinden emin olmak istiyorsanız Kurtarıcınız’ın yakınında yürümeyi öğrenin. İsa bize “Koyunlarım benim sesimi işitir” der. Kurtarıcımız’la konuşmayı öğrendikçe O’nun sesiyle yabancının sesini ayırt etmeyi öğreniriz. O konuştuğunda başkası gibi konuşmaz, gücüyle konuşur. İsa şöyle ya da böyle konuştuğunda, Emmaus yolunda öğrencilerin yüreğini tutuşturduğu gibi, sizin de yüreğinizi tutuşturur. (Luka 24)

 

Sonuçta kişi daha alçakgönüllü duruma geldiğinde, Rab’bin esenlikten söz ettiğini biliriz. Günahkar arzularımız gerçekten zayıfladığında Rab’bin esenlikten söz ettiğini biliriz.
John Owen