Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Antlaşma

Antlaşmaya bir kez dahil olduysanız sonsuza dek antlaşmadasınız.


Metne göre bu, “sonsuza dek süren bir antlaşmadır.” Antlaşma altında olanlar seçilmişlerdir; ve Tanrı’nın seçici sevgisi değişmezdir. “Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım.” (YEREMYA 32:40). Tanrı azizleri o kadar çok sevecek ki onlardan hiç vazgeçmeyecek; ve azizler Tanrı’dan o kadar korkacaklar ki ondan vazgeçmeyecekler. Bu bir sonsuzluk antlaşması. Öyle olmalı; bu antlaşma kiminle yapıldı? İnananlarla yapılmadı mı? Ve onlar Mesih’le koalisyon yapıp birlik olmadılar mı? Mesih baştır, onlar da beden. Efesliler 1:22, 23. Bu, yakın bir birliktir, daha çok Baba Tanrı ve Mesih arasındaki birlik gibi. “Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar.” (YUHANNA 17:21). Şimdi, Mesih ve azizler arasındaki birlik o kadar ayrılmaz ki asla feshedilemez ve antlaşma geçersiz hale gelemez; öyle ki esenlikle ölebilesiniz.
Thomas Watson