Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Anlamak

Söz’e ve vaade göre ise ona dua diyebiliriz. Ruh, duada da Söz aracılığıyla yönlendirmelidir. ‘Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim’ (1.Korintliler 14:15). Ama Söz yoksa zihin de dahil olmaz. Çünkü eğer Rab’bin sözünü reddettilerse, ‘Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?’ (Yeremya 8:9)

John Bunyan