Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Aklanma

“Özgür iradeyi” destekleyenler Romalılar 3:24’teki “karşılıksız” sözcüğü için ne söyleyecekler? Pavlus, imanlıların, “Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklandıklarını” söylüyor. Bu, “Tanrı’nın lütfuyla” sözünden ne anlam çıkarıyorlar? Kurtuluş karşılıksızsa, kazanılamaz ya da hak edilemez. Yine de, Erasmus, insanın, kurtuluşunu kazanması için bir şey yapması gerektiğini yoksa kurtulmayı hak etmeyeceğini savunuyor. Tanrı’nın, bir kişiyi aklarken diğerini aklamamasının nedeninin, aklanan kişinin “özgür iradesini” kullanarak doğru olmaya çalışması, diğerinin ise bunu yapmaması olduğunu düşünüyor. Bu, Tanrı’yı ayrım gözetir duruma getirir, Kutsal Kitap ise ayrım gözetmediğini söylemektedir (Elçilerin İşleri 10:34). Erasmus ve ona benzeyen başka kişiler, “özgür iradenin” insanların Tanrı’yı bulmaya çalışmalarını olanaklı kıldığını düşünüyorlar. İnsanlar Tanrı’yı bulmaya çalışmıyorlarsa, Tanrı’nın lütfuna erişmemenin kendi kusurları olduğunu düşünüyorlar hala.
Martin Luther

Ayartılmaya Karşı Yüreklerimizi Nasıl Koruyabiliriz?

 

Ayartmanın üstesinden gelmek için yüreğinizde neyi depo etmelisiniz? Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığına, lütfunun sonsuza kadar sürecek amacının bilgisine; Mesih’in kanından ve bizim için öldüğü sevgisinden hoşnutluk duymaya ihtiyacınız vardır. Mesih’in ölümüyle kazandığınız ayrıcalıkların -oğulluğa alınmamız, aklanmamız, Tanrı’nın bizi kabul etmesi- hoşnutluğuyla yüreğinizi doldurun. Yüreğinizi kutsallığın güzelliğine dair düşüncelerle doldurun. Bu, Mesih’in satın aldığı armağandır. Ölümünün nihai, önemli amacıdır – “Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için” (Efesliler 1:4). Tanrı’yla her zamanki gibi yürürken böyle zenginliklerde dolu yüreğin huzuru ve ayartmaların verdiği rahatsızlıklara karşı güvencesi bu olacaktır.

 

Tanrı’nın Mesih’teki sevgisinin farkındalığı “Tanrı’nın verdiği esenlik” ifadesinde özetlenebilir. Elçi, bu “yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır” der. (Filipililer 4:7)
John Owen

Mesih aklanmış insanları günahtan ne manada kurtarır?

 

Aklanmış bir kişi günahın lekesinden olmasa da günahın suçluluğundan kurtarılır. Suçluluk bir kişiyi cezaya mahkum eder. Mesih aklanmış bir kişiyi günahın suçluluğundan kurtarır, borçlarına son verir. Mesih, Tanrı’nın adaletine, Pavlus’un Filimon’a dediğini der, “Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say.
Thomas Watson

İman çeşitleri nelerdir?

  1. İlahi otoriteden dolayı Söz’de açığa çıkan gerçeklere inanmaya TARİHSEL veya DOGMATİK iman denir.
  2. Bir süre dayanan ve sonrasında ortadan kaybolan imana GEÇİCİ iman denir. “Kök salamadığı için ancak bir süre dayanır.” Geçici iman geceleyin Yunus’a gelen keneotu gibidir, ertesi gün şafak sökerken kurur.
  3. Müjde’nin onayı için mucizeler yapan, elçilere bağışlanan imana MUCİZEVİ iman denir. Yahuda bu imana sahipti; o, şeytanları kovdu ama şeytanın kendisine sürüldü.
  4. “Tanrı’nın içerisinde çalıştığı iman”a AKLAYAN iman denir ve bu yalnızca seçilmişlerin boynuna takılan bir mücevherdir. Koloseliler 2:12

Thomas Watson

Aklanma sabit ve kalıcı bir şeydir, kaybedilemez. Arminyusçular aklanma öğretisinden cayarlar; onlara göre bugün aklanan yarın aklanmamış olabilir; bugün bir Petrus gibi olan yarın bir Yahuda olabilir; bugün Mesih’in bir üyesi olan yarın Şeytan’ın bir çocuğu olabilir. Bu, rahatsızlık veren bir öğretidir. Aklanmış kimseler lütfun alt seviyelerine düşebilir, ilk aşklarından vazgeçebilir, Tanrı’nın lütfunu bir süreliğine kaybedebilirler ama aklanmalarını kaybedemezler. Eğer aklandılarsa seçilmişlerdir ve seçilmişliklerinden düşemeyecekleri gibi aklanmalarından da düşemezler. Eğer aklandılarsa Mesih’le birlik olmuşlardır, öyleyse Mesih’in üyesi ondan kopabilir mi? Eğer aklanmış bir kimse Mesih’ten kopabiliyorsa herkes kopabilir ve dolayısıyla Mesih, bedeni olmayan bir baş olurdu.
Thomas Watson

Aklanmayla vicdanımız huzur bulur; o, herhangi bir prensin tacındakilerden daha değerli bir mücevherdir. “imanla aklandığımıza göre, Tanrı’yla barışmış oluyoruz.” Huzur tüm dertlerimizi tatlandırabilir; suyumuzu şaraba çevirebilir. Ne mutludur aklanmış olan, Tanrı onu gücüyle korur ve Tanrı onu huzuruyla teselli eder! Aklanmadan gelen huzur, ölüm ve cehennem korkusunun panzehiridir. “Onları aklayan Tanrı’dır. Kim suçlu çıkaracak?” Romalılar 8:33, 34. Bu nedenle Mesih aracılığıyla gelen bu aklanma için çalışın. Bu ayrıcalık Mesih’e inanarak elde edilir. “İman eden herkes aklanır.” “Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.” İman bizi Mesih’le birlik eder ve onunla birlik olduğumuzda onun erdemlerine ve onun aracılığıyla gelen kurtuluşa ortak oluruz.
Thomas Watson