Bize Ulaşın
viachristushizmetleri@gmail.com

Akıl

Bu noktada öğretiye dayalı bilgiyle ruhsal bilgi arasında büyük fark olduğunu vurgulamak istiyorum. Öğretiye dayalı bilgi sadece akıl gerektirir ama ruhsal bilgi yürekte hissedilen duyudur, Hristiyan öğretilerinde kutsallığın güzelliğini bu duyuyla görürüz. Ruhsal bilgi aklı ve yüreği her zaman birlikte ister. Kutsal Yazı’nın bir öğretisinin ne anlama geldiğini anlamak için aklı, bu anlamın kutsal güzelliğini tatmak için yüreği gereksiniriz.

 

İnsanın aklında öğretilerle ilgili çok bilgi bulunabilir, yine de bu öğretilerin kutsallığının ve güzelliğinin tadına varmaz. Kafasının içini aklıyla bilir ama yüreğini ruhuyla bilmez. Sadece öğretiye dayanan bilgi bala bakan ve dokunan biri gibidir. Ruhsal bilgi balın tadının tatlılığını dudaklarında hisseden biri gibidir. Bal konusunda sadece bakan ve dokunan birinden daha çok bilgisi vardır!
Jonathan Edwards